Veckobrev v.15 – Glad påsk önskar Cicero Fonder

Världens börser har åter handlat ganska volatilt under större delen av veckan. Världsindex är dock slutligen endast ned med knappt 0,8% för veckan.

Veckans Hållbara Bolag
Ett av våra intressanta hållbara bolag är Oneflow Group listat i Stockholm under veckan.
Oneflow är en plattform för digitala avtal som omvandlar statiska pappersavtal som måste skickas fysiskt fram och tillbaka parter emellan till dynamiska digitala dokument. Det gör att man kan använda samma avtal genom hela arbetsflödet och möjliggöra för ändringar från alla parter under förhandlingarna. Digitala avtal gör att processer går fortare, beslut blir smartare och affärer snabbare. Det är ett enklare och smidigare och sätt att hantera avtal för team i alla former och storlekar. Naturligtvis signeras avtalet slutligen digitalt när alla parter är redo.

Tillväxten i bolaget är stark med en försäljning som växt i snitt 72% mellan 2017-2021 Bolaget arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål och anser att man uppfyller flera. Vi menar att Oneflow primärt verkar i linje med FN:s mål nummer 9 ”Hållbar industri och innovationer”. Vidare är det uppenbart att bolaget bidrar till färre resor och transporter av både dokument och beslutsfattare i kontraktsförhandlingar.

Vi ser fram emot en spännande tid som aktieägare i Oneflow för fondernas räkning.

Veckans händelse – USA KPI
Att utnämna en notering av KPI till ”veckans händelse” hör inte till vanligheterna. Marknaden väger varje indikation kring inflationen på guldvåg just nu och därmed är det viktigt att exempelvis KPI inte överraskar negativt. Onsdagens siffror innehöll en Kärn-KPI, exklusive livsmedel och energi som steg 0,3 procent i mars, och ökade 6,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Här väntade sig analytiker 0,5 procents uppgång jämfört med månaden före och läsningen innebar därmed en liten positiv avvikelse, marknaden andades ut och börserna steg. Nedan ser vi dock att nivåerna är de högsta vi sett på 40 år. KPI och PPI kommer så länge nivåerna ser ut så här vara marknadens huvudfokus.

Veckans spaning – Fallande obligationsvärden något att tänka på
Vi vet sedan gammalt att stigande räntor är negativt för börsen då man ju brukar säga att ränteinvesteringar blir mer attraktiva för investerare samtidigt som det blir dyrare för växande företag att låna.

En annan aspekt av stigande räntor är att utestående obligationer med fast ränta faller i värde när räntorna stiger, ju längre löptid desto större prisfall.

Följden av detta blir att investerare med en allokeringsportfölj med olika tillgångsslag, exempelvis 50% aktier och 50% räntor får ett fall i värdet i sin räntedel, för att hålla allokeringen 50/50 måste man således sälja aktier.

Stora pensionsförvaltare och försäkringsbolag världen över jobbar på detta sätt (även om man naturligtvis har fler tillgångsslag än två) vilket kan öka säljtrycket på aktier vid ränteökningar. Nedan ser vi att Världens samlade utestående obligationer har fallit i värde med ca 10% sedan årsskiftet vilket enligt ovanstående resonemang rimligen signifikant bidragit till ett försäljningsflöde av aktier. Grafen implicerar också det köptryck som funnits av andra tillgångar än räntor under flera år, givet samma resonemang, när fasträntetillgångar har rusat på grund av fallande räntor ….något att fundera över i påsk.

Veckans Vinnare
I den svenska portföljen hittar vi vinnarna bland TrueCaller, Instalco och Resurs som alla är upp mellan 3% – 7%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Profilgruppen, TrueCaller och Instalco som alla är upp mellan 6% – 18%.

Det är roligt att se flera av topplaceringar denna vecka, i de globala portföljerna, åter knips av våra invalda hållbara bolag. Listan toppas av Prysmian, Inzile och Cambi med uppgångar på 2%-5% Bland övriga bolag hittar vi bland annat, TrueCaller, SleepCycle och Nucor i topp med uppgångar på mellan 4%-7%.

Under Strecket – värt att notera
Rapporterna för första kvartalet blir intressant läsning då mycket har hänt med stigande priser och flaskhalsar som kan påverka lönsamheten. Kul då med positiva nyheter, New Wave kom på tisdagen med en omvänd vinstvarning och förväntas nu rapportera en högre försäljning och väsentligt högre resultat för det första kvartalet än marknadens estimat.

Vi ser ingen direkt styrka i de europeiska ekonomierna. Ett exempel på detta är ZEW-index över tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin sjönk i april. Det visar den månatliga undersökningen från ZEW Center for European Economic Research Index över förväntningarna, som ska förutsäga den ekonomiska utvecklingen om sex månader, sjönk till -41,0 i april jämfört med -39,3 i mars. I positiva tider har sett indexet på helt andra nivåer enligt bilden nedan.


ZEW senaste 5 år

ECB:s tidigare chefsekonom, Otmar Issing som var med när ECB bildades 1998, menar att ECB har reagerat för sent och centralbanken nu missbedömer faktorerna som driver upp inflationen och lever i en fantasi där inflationsrisker tonas ned. Han sade vidare att ECB har fel när de tror att inflationen kommer att falla tillbaka snabbt igen när de faktorer som nu driver upp den, som stigande energi- och livsmedelspriser, vänds framöver. Det finns i stället en risk för att inflationen blir mer bestående, med mindre av globalisering, värdekedjor som koncentreras mer till Europa och en accelererad omställning bort från fossil energi. Om man har ställt fel diagnos kommer man naturligtvis också att föra en missriktad politik menar han. Vi skulle vara i en bättre, eller åtminstone en mindre dålig, situation om de hade börjat normalisera politiken tidigare enligt 86-åringen. Det var ord och inga visor, kanske ligger det en del i det han säger, samtidigt får vi inte glömma att Europa drabbades hårt av pandemin och har haft en problematisk tillväxtsituation även innan pandemin i länder som Italien, Spanien och Frankrike med höga statsskulder. Det är lätt att tala om vad man borde ha gjort, men med ovanstående ekonomiska bakgrundsfakta har vi svårt att se att Europa skulle ha varit ute och höjt räntor långt tidigare än andra länder. Kom ihåg – Det är mycket lättare att vara kritisk än att ha rätt.

Veckans räntespaning

Idag på morgonen släpptes svensk inflationsstatistik vilken kom in kraftigt över förväntat. KPIF steg till 6,1% (5,6% förväntat) mycket drivet av högre energipriser. Rensat för energi landade inflationen på 4,1% (3,7% förväntat). Det är en bred prisökning på många varor vilket fått inflationen att stiga så kraftigt. Den ökade inflationen ökar sannolikheten att Riksbanken kommer att påbörja räntehöjningar vid aprilmötet.
De svenska räntorna som sjunkit senaste dagarna vände uppåt igen. Den svenska 10-åringen handlas kring 1,48% vilket är oförändrat från början av veckan. 2-årsräntan handlas kring 0,84% vilket också är i linje med början av veckan.
På emissionsmarknaden har fastighetsbolaget M2 Asset Management utökat sin obligation med 750 mSEK som har förfall 2025 samtidigt som man köper tillbaka motsvarande belopp i obligationen som förfaller nu i december 2022. Vi deltog i denna switch för våra fonder.

 

Glad påsk och trevlig helg!

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Veckobrev v.6 Kina vill reglera fram starkare aktiemarknad

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.