Veckobrev v.14 – Marknaden anar recession

Världens börser har åter handlat ganska volatilt under större delen av veckan. Världsindex är dock slutligen endast ned med knappt 1,5% för veckan.

Veckans Hållbara Bolag
Ett av våra intressanta hållbara bolag är Renewable Infrastructur Group listat i London (Trig LN).
Renewable Infrastructur investerar i en bred portfölj med fokus på förnyelsebar energi. Investeringarna är huvudsakligen inom sol- och offshore vindparker. Portföljen innehåller för närvarande hela 83 projekt, fördelade enligt bilden nedan, vilket skapar en mycket bra diversifiering.

Tillväxten i bolaget är stabil med ett NAV som växer med över 8% per år under de 8 år bolaget har varit noterat Bolaget arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål och anser att man uppfyller flera. Vi menar att Renewable Infrastructur primärt verkar i linje med FN:s mål nummer 7, ”Hållbar energi åt alla” och 9 ”Hållbar industri och innovationer”.

Vi ser fram emot en fortsatt spännande tid som aktieägare i Renewable Infrastructur för fondernas räkning.

Veckans händelse
På onsdagskvällen presenterades protokollet från det senaste FED-mötet där centralbanken beslutade om en första räntehöjning på 0,25%. Protokollet visar att osäkerheten kring kriget i Ukraina fick flera Fed-ledamöter att inte vilja höja styrräntan med 50 punkter redan i mars.

New York-börserna föll till dagslägsta efter publiceringen men hade efter en timme vänt upp igen. Protokollet visar att Centralbanken var oenig vid beslutet eftersom en ledamot ville höja med 50 punkter. Anteckningarna visar dock att fler ledamöter övervägde en mer aggressiv höjning av räntan med hänvisning till den höga inflationen, men osäkerheten kring kriget i Ukraina gjorde att flera röstade för det lägre intervallet. Om inte uppgången i inflationen mildras anser flera ledamöter att det kan vara lämpligt att höja räntan med 50 punkter vid ett eller flera tillfällen framöver. I protokollet framgår det också att centralbanken överväger att minska sin balansräkning med 95 miljarder dollar framöver vilket innebär att man alltså ska sluta köpa obligationer i den omfattning man gör idag. På grund av förfall kommer man sannolikt att vara nettoköpare av obligationer och sätter man de 95 miljarderna i relation till FED:s balansräkning på 9000 miljarder USD är det relativt modest. Vi påminner om att FED via stödköp av obligationer ökade sin balansräkning till ungefär det dubbla under pandemin.

Förra gången Fed trimmade balansräkningen, mellan 2017 och 2019, minskades den med som mest 50 miljarder dollar i månaden, skriver Bloomberg.

Veckans spaning – Negativ yield-kurva
Det finns bedömare som menar att när den långa räntan sjunker under de kortare löptiderna är det ett klart tecken på att investerare är ganska pessimistisk till den långsiktiga utvecklingen vilket, man menar, är en indikator på att recession är i antågande. Just detta fenomen har vi nu under en kortare period noterat. Hittills har perioderna med ovanstående mönster varit kort men vi håller ett vakande öga över situationen. Recession är naturligtvis inte eftersträvansvärt men vi noterar att grafen nedan pekar på en ganska bra träffsäkerhet mellan negativ räntebana och recession.

Vi noterar också historiskt att den negativa räntebanan mellan 2- och 10 åriga amerikanska obligationer vid tidigare recessioner i genomsnitt har givit en förvarning i genomsnitt 19 månader innan recessionen inträder.

Veckans Vinnare
I den svenska portföljen hittar vi vinnarna bland Axfood, Swedbank och SCA som alla är upp mellan 5% – 7%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Profilgruppen, Axfood och AAK som alla är upp mellan 6% – 14%.

Det är roligt att se flera av topplaceringar denna vecka, i de globala portföljerna, åter knips av våra invalda hållbara bolag. Listan toppas av Elos Vind, OX2 och Permascand med uppgångar på 10%-24% Bland övriga bolag hittar vi bland annat, HP, Autozone och Novo Nordisk i topp med uppgångar på mellan 8%-13%.

Under Strecket – värt att notera
Sanktionerna mot Ryssland verkar börja bita, vi noterar att Rysslands senaste kupongbetalning på en valutaobligation har stoppats, vilket riskerar att föra landet närmare en betalningsinställelse. Enligt korrespondentbanken, JP Morgan, processar kupongbetalningar från Ryssland och skickar dem till betalningsombudet som i sin tur skickar dem till utländska obligationsinnehavare. Tidigare betalningar på ryska valutaobligationer har processats. Med start i dag kommer USA:s finansdepartement inte att tillåta att några dollarskuldbetalningar görs från ryska regeringens konton i amerikanska finansinstitut. Ryssland måste därmed välja mellan att dränera kvarvarande värdefulla dollarreserver eller nya intäkter som kommer in, eller ställa in betalningarna. Ryssland har nu en 30 dagars frist för att göra betalningen. Ryssland, som har totalt 15 internationella obligationslån utestående med nominellt värde på runt 40 miljarder dollar, har hittills undgått en betalningsinställelse på sin internationella skuld trots Västs sanktioner, men uppgiften blir allt svårare. Om Ryssland misslyckas med någon av sina kommande obligationsbetalningar inom bestämda tidsramar, eller betalar i rubel i stället för dollar, euro eller andra specificerade valutor, kommer det att utgöra en betalningsinställelse. Vi hoppas att sanktionerna fungerar och pressar Ryssland ytterligare under kommande veckor och kanske kan bidra till ett avgörande rörande den Ukrainska konflikten.

Veckans räntespaning
I ett tal under veckan från vice riksbankschefen Martin Flodén konstaterade han att Riksbanken kommer att behöva höja räntan tidigare än planerat. Anledningen är att inflationen kommer att fortsatt vara hög men att Riksbankens agerande gör att den inte kommer vara långvarigt hög.

Långa räntorna har fortsatt uppåt under veckan, den svenska 10-åringen startade veckan på 1,1% och handlas i skrivande stund runt 1,35%. Den motsvariga 10-åringen i USA startade veckan på 2,38% och nu i slutet av veckan handlas den kring 2,66%.

Det har varit full aktivitet på primärmarknaden under veckan. Vi deltog i en emission från SBAB, som emitterade en AT1-obligation om 1,5 mdr på 3 års löptid som betalar Stibor +320bps. Vi deltog även i Bonnier Fastigheter som emitterade en 5-årig grön obligation på 1,6 mdr som betalar Stibor +210bps.

 

Trevlig Helg

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.