Veckobrev v.14 – Corona fortsätter att dominera

Corona fortsätter att dominera

Marknaden har i veckan tagit ett nytt, om än något försiktigare, steg nedåt i spåren av den ökade Coronaspridningen. Världsindex är på en vecka ned ytterligare 2,9%.

Räntemarknaden

Den svenska marknaden för företagsobligationer har tydligt förbättrats efter en tuff period. Marknaden är nu åter i något sånär normal funktion och vi noterar att våra räntefonder börjat återta lite förlorad mark. Notera gärna att vår strategi med väldiversifierad förvaltning i stabila bolag har gynnat våra fonders utveckling jämfört med jämförbara konkurrerande alternativ även under de senaste stökiga veckorna.

Makro

Lite av veckans problem, förutom den fortsatta smittspridningen, är att statistik nu börjar dyka upp för hur kraftig den ekonomiska tillbakagången blir. PMI (inköpschefsindex, månadsstatistik) har presenterats för världens viktigaste ekonomier och även om nedgången var något mindre än väntat för amerikanska ISM (49,1) är snittet på en månad ned från ca 50 till ca 45 globalt. På aggregerad nivå anses 50 normalt vara skiljelinjen mellan tillväxt och tillbakagång.

Arbetsmarknadssiffrorna ser också dystra ut. På två veckor har arbetslösheten i USA nu ökat med 6,7 miljoner människor eller 4 procentenheter av hela den arbetsföra befolkningen.

Trots att kraftfulla mått har tagits från politiker och riksbankschefer kommer nu verkligheten ifatt marknaden i form av statistik samtidigt som nedstängningarna fortsätter och vi därmed endast kan förvänta oss ytterligare försämringar på det ekonomiska området.

I Sverige noterar vi att Riksbanken försiktigt har äntrat företagsobligationsmarknaden genom att stödköpa certifikat för maximalt 4 mdr kronor, vilket är ungefär 1/13 av det stödköpsprogram som exempelvis staten har annonserat på den norska marknaden. I likhet med de flesta åtgärder som annonserats som stöd för den svenska ekonomin väljer svenska politiker och Riksbanken den försiktiga linjen.

Aktiemarknaden

Några bolag har klarat sig riktigt bra i fonderna under veckan. De globala portföljerna har fått stöd av exempelvis datorspelstillverkare, matindustrin och hälsovård. Bolag som bl.a. Salmar, Take Two, Coloplast och Top Danmark är upp mellan 8-15%.

Sverigefonden har haft fina veckor i jämförelse med index och slagit detsamma med ca 3% på 2 veckor. Vi tog en position i Electrolux Professional i samband med avknoppningen som är upp 50% sedan köp. Även fondens innehav i Getinge, Sinch, Camurus och Eolus Vind har bidragit positivt.

Hur vi har agerat:

Utgångsläget är att fonderna huvudsakligen investerar i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån faktorförvaltningen. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra historiskt, men marknadsaktörerna har tyvärr hittills sålt av alla aktier urskillningslöst.

Blandfonderna

Vi har på Cicero fonder tidigare kommunicerat att man ska se våra blandfonder som en produkt där exponeringen i normalläget ska ligga på 60% aktieexponering i Hållbar Mix (30% i World 0-50), men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering.

För att bevara kapitalet har vi viktat ned aktieexponeringen gradvis från ca 60% Cicero Hållbar Mix.  I Cicero World 0-50 har vi viktat ner aktieexponeringen från 30%.

Detta har skett på olika sätt. De branscher som är mest utsatta för nedgången såsom boknings-, flyg-, hotell-, och lyxbolag har vi sålt av helt och hållet i ett tidigt skede, som vi skrev om förra veckan. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår hållbarhetsprofil. Övrig nedviktning har primärt skett via terminer, dvs vi har sålt hela den globala marknaden.

Vi bevakar marknaden i realtid och har beredskap att viktiga ned aktieexponeringen ytterligare för att bevara kapitalet.

Aktiefonderna

I Cicero Sverige samt Eligo Strategi Offensiv litar vi på att vår väldiversifierade faktorförvaltning ska bidra till att fonderna klarar sig bättre än marknaden i det här trista börsklimatet.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa respektive index, vilket de också gör.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har även i räntefonderna hållbarhet som ledstjärna och investerar därmed bl a inte alls i den stökiga oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltarna helt sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Veckobrev v.6 Kina vill reglera fram starkare aktiemarknad

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.