Veckobrev v.13 Stilla veckan gav små marknadsrörelser

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

I veckan har vi fått räntebesked från den svenska Riksbanken. Börserna tog fasta på att vi faktiskt är i Stilla Veckan och rörelserna var små.

Världsindex är därmed i princip oförändrat under veckan.

Veckans Bolag – Sivers Semiconductors
Att vara aktieägare i Sivers Semiconductors, som vi är för fondernas räkning, har under de senaste veckorna inte varit någonting för den med svaga nerver. Aktiekursen har hoppat upp och ned, ofta med 10% per dag. Bolaget är ett mycket intressant teknikbolag som tillhandahåller specialchip för högpresterande applikationer inom bland annat Wireless (satellitkommunikation och 5G) och Photonics (Dataöverföring via laser). Det sistnämnda kan användas inom medicin, trådlös kommunikation och exempelvis datacenter där överföringen i koppartråd kan flyttas till laser med enorma energibesparingar som följd. Bland kunderna finns HP, Intel och Nvidia. Framtiden ser mycket lovande ut, det finns flera färdiga produkter som man har utvecklat tillsammans med kända företag. De närmaste åren ska dessa utvecklingsordrar förhoppningsvis generera riktiga ordrar och massproduktion, men ledtiderna är långa så investerare får räkna med visst tålamod.

Året började fint när bolaget rapporterade att 2023 var ett rekordår med försäljning som översteg 200 miljoner SEK för första gången, vilket motsvarar en ökning med 78% jämfört med föregående år. Det fjärde kvartalet i sig var också ett rekordkvartal för företaget med försäljning på 74 miljoner SEK, en ökning med 48%.

Därefter meddelade man ett utökat låneavtal om 50 miljoner SEK som minskar eventuell nyemissionsrisk i bolaget som har möjlighet att stå helt på egna ben med positiva kassaflöden under andra halvåret i år.

I veckan annonserades att vd Anders Storm har beslutat sig för att lämna sin position för nya utmaningar utanför bolaget. Det kom lite som en överraskning för marknaden då Storm har varit mycket populär. Det verkar dock inte vara någon schism i ledningen då Storm samma dag gjorde ett större aktieköp i Sivers privat.

Vi hoppas nu på ett lugnare nyhetsflöde i bolaget med fokus på affärerna i stället för annat. Den som är positiv till bolaget ser att sattelitverksamheten, som det inte talas så mycket om, har förutsättningar att ta bolaget till vinst under 2024 och motiverar stora delar av dagens aktievärdering. Dessutom kan man hoppas på att de utvecklingsordrar som man jobbar på med stora internationella partners, vi gissar Nvidia och Apple, kan leda till massproduktion av chip för dessa bolags nya generationer av produkter inom Photonics. Det senare handlar alltså om att informationen i chippen överförs via laser och inte, som nu, vi koppar. Vinsten blir snabbare överföring till mycket lägre energikonsumtion. Detta är en banbrytande teknik som exempelvis skulle passa utmärkt i efterföljaren till Nvidias AI-chip, Blackwell, som presenterades förra veckan.

Det blir spännande att följa bolagets resa under de närmaste åren.

Veckans Händelse – Äpplet faller inte långt från trädet
Apple har haft en tuff tid på börsen under det senaste året, se nedan i jämförelse med S&P 500 och några andra tech-jättar.

Apple har endast presterat 5,9% i avkastning medan börsen är upp 31% och både exempelvis Meta och Nvidia hundratals procent.

Apples år har kantats av stämningar från företagskunder på App-store som anser att Apple utnyttjar sin dominerande ställning och kräver en för stor del av intäkterna. Vidare tittar flera marknader såsom Europa och Kina på hur man kan begränsa Apples dominerande ställning.

Apple har också, som många andra företag, navigerat genom ekonomiska utmaningar som stigande inflation, vilket påverkat affärsverksamheten. Bolaget har upplevt nedgångar i försäljningen av iPhone, iPad och Mac, vilket delvis kan tillskrivas globala trender som den lägsta smartphoneförsändelsen på mer än tio år. Utöver detta har nya produktuppdateringar varit mer inkrementella än revolutionerande, med färre betydande uppgraderingar jämfört med tidigare år.

Det rapporterades dessutom i veckan att Iphoneförsäljningen i Kina fortsatte falla i februari. Det amerikanska teknikkonglomeratet Apples försäljning av smarttelefonen Iphone var ner med 24 procent under årets första sex veckor, och ser ut att ha fortsatt rasa under februari,

Februariförsäljningen föll med hela 33 procent med hänvisning till statliga data. Bland orsakerna till att Apples och Iphones ställning vikit i Kina hittas en intensiv konkurrens från lokala konkurrenter som Huawei, Oppo, Vivo och Xiaomi. Priserna på telefoner från rivalerna är lägre menar statistikinstitutet. Ovanstående är dock inte hela sanningen. Kinesiska myndigheter har under de senaste månaderna kommunicerat att man kommer att begränsa andelen amerikanska teknikprodukter inom statlig verksamhet av säkerhetsskäl. Därmed är det numera förbjudet att ha Iphones som arbetstelefon inom statliga myndigheter. Man var också ute i veckan och kommunicerade att chip från exempelvis AMD och ytterligare några tillverkare ej får förekomma i datorer i nom statlig verksamhet.

En ljuspunkt för Apple har varit dess tjänstesegment, som genererade 21,2 miljarder dollar under fjärde kvartalet, en ökning med 8,2% jämfört med föregående år. Denna tillväxt inom tjänster kan hjälpa till att kompensera för den makroekonomiska svagheten som påverkar iPhone-försäljningen.

Trots ovanstående utmaningar rapporterade Apple rekordresultat alltså för tjänster och en rekordmängd iPhone-försäljning under kvartalet i det utmanande makroekonomiska klimatet. Företaget fortsätter att investera för långsiktig tillväxt och har återköpt aktier för 90 miljarder dollar, vilket visar förtroende för framtiden. Det är viktigt att notera att även med dessa utmaningar är Apple fortfarande världens näst mest värdefulla företag, just omsprunget av Microsoft, med en marknadsvärdering på cirka 3 biljoner dollar och genererade cirka 100 miljarder dollar i inkomst under sitt räkenskapsår 2023.

Vi tror att tjänstedelen kommer att vara en allt större intäktskälla och ibland är det lätt att glömma hur stor portfölj av tjänster som Apple har byggt:

  • Apple Music: Strömningstjänst för musik.
  • Apple TV+: Streamingplattform som erbjuder originalinnehåll producerat av Apple.
  • Apple Arcade: En prenumerationstjänst för spel.
  • AppleCare: En tjänst som erbjuder utökade reparationsalternativ och teknisk support.
  • iCloud: Molnlagringstjänster för data och filer. Notan växer i takt med tillväxten av dina mobilbilder.
  • App Store: Digital distributionsplattform för mobilappar.
  • Apple Pay: Mobil betaltjänst.
  • Apple One: Ett prenumerationspaket som kombinerar flera av Apples tjänster i en enda prenumeration.

Apple är en stor position i våra globala mandat och som ni vet utvärderar vi alltid våra bolag kontinuerligt, Det som får oss att ha kvar Apple för närvarande är att värderingen har kommit ner lite från toppnivåerna på 29–30 i P/E till 25-26. Vidare ser vi en del intressanta eventuella triggers som vi inte vill missa i närtid:

• Lanseringen av Vision Pro Q1
• Lansering av Iphone 16 under 2024
• Sannolikt ny Mac och Ipad 2024
• Eventuella ytterligare AI-triggers efter samarbetsavtalet med Google
• Fortsatt fin tillväxt i tjänstedelen

Veckans Spaning – Sverige i fokus i veckan
Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 4,00 procent på torsdagsmorgonen, helt enligt förväntningarna. Riksbanken ändrade senast styrräntan vid det penningpolitiska mötet den 20 september 2023, då den höjdes med 25 punkter till 4,00 procent. Beslutet om styrräntan var enigt.

Riksbanken konstaterar att behovet av åtstramande penningpolitik minskar när inflationen sjunker mot målet och konjunkturen är svag. Om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma kan styrräntan troligen sänkas i maj eller juni, skriver Riksbanken. Mot bakgrund av de senaste årens mycket höga inflation och förändrade prissättningsbeteenden hos företagen vill direktionen få ytterligare bekräftelse på att inflationen stabiliseras nära målet. Risken för att inflationen ska bita sig fast på för höga nivåer fortsätter visserligen att minska, men inflationstrycket är fortfarande något förhöjt, menar man.

Direktionen betonar att det finns risker som kan göra att inflationstrycket stiger igen, till dessa hör exempelvis nya utbudsstörningar till följd av den geopolitiska oron, att kronan fortsätter att försvagas eller att företagens prissättningsbeteende inte normaliseras som förväntat. Anpassningen av penningpolitiken framöver bör därför präglas av försiktighet, med gradvisa sänkningar av styrräntan. Det sistnämnda tror vi är skälet till att det inte kommer någon sänkning i maj, om inte ECB eller FED sänker. Då skulle nämligen sannolikt den svenska kronan försvagas igen med risk för förnyad importerad inflation

Riksbanken drar också ned räntebanan, som är direktionens prognos på ränteutvecklingen och ser en ränta på 3,93 procent under andra kvartalet och 3,70 procent under tredje kvartalet. Nedan ser vi den nya prognosen i jämförelse med den man tillkännagav i november.

I kontrast till vad vi skrev ovan kommenterar Riksbankschef Erik Thedéen räntebeskedet med att det är cirka 50% sannolikhet för en sänkning i maj. Han sade att inflationsutvecklingen ser bättre ut men att inflationstrycket alltjämt är något förhöjt och det har att göra med att tjänstepriserna fortsatt ligger för högt. Erik Thedéen noterade att det är ganska nyligen som prissättningsplanerna har stabiliserats och att man vill ha ytterligare tecken på att inflationen verkligen är på väg ned.

Vi fick även lite positivare tongångar från Konjunkturinstitutet, KI, som ser att lågkonjunkturen bottnar i år och mot slutet av året inleds den ekonomiska återhämtningen. BNP väntas öka med 0,8 procent i år och öka med 2,5 procent nästa år.

KI noterar att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur sedan ett år tillbaka. Lågkonjunkturen slår igenom tydligare på arbetsmarknaden i år och arbetslösheten toppar på 8,4 procent. Nästa år sjunker arbetslösheten till 8,2 procent. Inflationen har fallit tillbaka snabbt den senaste tiden och nedgången fortsätter under 2024 menar man. Mätt med KPIF når inflationen 1,2 procent under slutet av året. Riksbanken inleder därför en serie räntesänkningar i juni, notera vad vi sa ovan, vi menar att det finns en möjlighet till räntesänkning redan i maj, även om den är liten då RB sannolikt inte vågar gå före ECB och FED. Styrräntan väntas ligga på 3,00 procent i slutet av 2024 och 2,25 procent i slutet av 2025, där den bottnar. Konjunkturen börjar som sagt att återhämta sig i slutet av året men det dröjer till 2026 innan lågkonjunkturen är över. Konsumtionen blir en viktig drivkraft i återhämtningen.

Lägre räntor och stigande reallöner gör att hushållens konsumtion växer relativt snabbt från och med slutet av 2024. Samtidigt innebär satsningar på bland annat försvaret att den statliga konsumtionen växer betydligt snabbare än normalt, liksom den gör i år.

KI presenterade även sin barometerindikator, som sammanfattar läget i svensk ekonomi. Den steg till 93,1 i mars, jämfört med 90,7 föregående månad. Starkast utvecklades hushållen respektive tjänstesektorn medan bygg- och anläggningsverksamhet var den enda sektor vars indikator minskade, skriver KI.

Tillverkningsindustrin steg till 98,7 från 98,4. Företagen uppger, i ungefär samma utsträckning som i februari, att försäljningspriserna förväntas öka. Tjänsteföretagens förväntningar på försäljningspriserna ökade dock åter i mars och är efter att ha fallit till en normal nivå i februari återigen högre än normalt. Nedan ser vi hur temperaturen kortsiktigt har utvecklat sig under den senaste tiden i de olika delsegmenten.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att konjunkturläget är relativt bistert och, som vi tidigare sagt, är det önskvärt att räntesänkningarna kommer igång, snarare förr än senare.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av HM, Sunrun och Embracer alla upp mellan 10%-16%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Beijer Ref, Sivers Semiconductors och Embracer, med uppgångar mellan 10%-15%.

Veckans Räntespaning
Det har varit en relativt lugn vecka inför påsk ledigheten vilket märkts på primärmarknaden som varit stilla. Däremot fick vi i tisdags Konjunkturinstitutets barometer som skriver i en färsk prognos att den svenska lågkonjunkturen bottnar i år och att den ekonomiska återhämtningen inleds mot slutet av året. BNP väntas öka med 0,8% i år och 2,5% i nästa år. Samtidigt prognosticerar de en styrränta på 3% vid årets slut och 2,25% vid nästa årsskifte.

Riksbanken meddelade som väntat under onsdagen att man lämnar styrräntan oförändrad på 4 %. Samtidigt presenterade man en uppdaterad räntebana. Riksbankens nya räntebana indikerar en sannolikhet på 50 procent för en sänkning i maj och den första fulla sänkningen med 25 punkter väntas i juni. Totalt indikerar räntebanan tre sänkningar i år.

Efter senaste tidens turbulens kring Intrum hade bolaget en efterlängtad uppdatering i måndags eftermiddag för att försöka lunga marknaden. Intrums VD, Andrés Rubio, framhöll under samtalet att bolaget har en stark position med starkt kassaflöde, och likviditet på ca SEK 21mdr relativt bolagets skuldförfall på SEK 22mdr under de kommande två åren. Han nämnde att företaget för närvarande inte har tillgång till obligationsmarknaden på attraktiva nivåer, vilket ledde till anlitandet av rådgivare för att utvärdera alternativen för att stärka den finansiella profilen. De diskussioner som förs rör främst skuldsidan av kapitalstrukturen och förfallostruktur och Rubio avvisade spekulationer om ytterligare tillgångsförsäljningar och möjligheten till en nyemission av aktier.

Trevlig helg önskar Cicero Fonder

 

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.16 Börjar aktiemarknaden att vackla?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.