Veckobrev v.13: Återhämtning – eller “Dead cat bounce”?

Återhämtning – eller “Dead cat bounce”?

Marknaden har i veckan hastigt återtagit en del förlorad mark. S&P 500 har gått upp med 20% på fyra börsdagar, världsindex är på en vecka upp drygt 10%.

Räntemarknaden

Den svenska marknaden för företagsobligationer har blivit lite bättre under innevarande vecka. Som vi skrev om förra veckan handlar problemen huvudsakligen om att likviditeten har torkat upp med fallande kurser som följd. Ett fåtal populära företagsobligationsfonder har drabbats av utflöden och därmed tvingats att sälja av volymer som marknaden har haft svårt att svälja. Riksbanken annonserade under torsdagen sina första stödköp i den svenska certifikatsmarknaden. Trots detta håller fortfarande några företagsobligationsfonder stängt för insättningar och uttag. Vi vill understryka att Cicero´s obligationsfonder är öppna som vanligt och har inte haft några problem med uttag. Vi har gått in i krisen med låg risk i fonderna och därmed klarat oss bättre än flertalet konkurrenter.

Makro

De faktorer som främst har stöttat marknadens återhämtning under veckan kommer huvudsakligen från åtgärder och uttalanden från USA. President Trump menar att det inte får kosta mer att bekämpa sjukdomen än de ekonomiska förlusterna för den stängda ekonomin. Därmed arbetar han fortfarande efter huvudscenariot att successivt öppna den amerikanska ekonomin efter påsk.

USA:s senat har kommit överens om ett stödpaket på 2 000 mdr USD för att stötta ekonomin i samband med coronautbrottet. Vidare kommer FED att köpa obligationer, s.k QE, för så mycket pengar som krävs, utan limit.

Ovanstående åtgärder är mycket kraftfulla i jämförelse med vad som gjorts i EU för att inte tala om Sverige. I EU har man, som vanligt, svårt att komma överens om ett stödpaket. ECB stödköper dock obligationer. Sverige har hittills gjort alldeles för lite trots att den svenska ekonomin är välbalanserad in i krisen.

Vårt största orosmoment för tillfället är risken för bakslag i USA med skenande insjukningstal. Vi noterade även att antalet nyanmälda arbetslösa i USA under veckan hamnade på rekordhöga 3,2 miljoner mot det normala mellan 100 – 200 000 individer.

Hur vi har agerat:

Utgångsläget är att Ciceros fonder i huvudsak investerar i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån vår väldiversifierade faktormodell.

Blandfonderna

Vi har på Cicero Fonder tidigare kommunicerat att man ska se våra blandfonder som en produkt där exponeringen i normalläget ska ligga på 60% (30% för 0-50) aktieexponering, men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering.

Vi har för närvarande en aktievikt på knappt 60% efter att vi i veckan återigen har viktat upp från den defensiva hållning vi antog i början av mars, där vi drog ned aktievikten relativt kraftigt för att bevara våra investerares kapital. Notera gärna att vi klarat oss bra i jämförelse med relevanta konkurrenter.

Vi bevakar marknaden i realtid och har beredskap att förändra aktieexponeringen ytterligare för att bevara kapitalet.

Aktiefonderna

I Cicero Sverige samt Eligo Strategi Offensiv litar vi på att vår väldiversifierade faktorförvaltning ska bidra till att fonderna klarar sig bättre än marknaden i det här trista börsklimatet.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har hållbarhet som ledstjärna även i räntefonderna och investerar därmed inte alls i den stökiga oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltningen helt sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on print
Share on whatsapp

Tidigare nyheter

Månadsbrev maj – Avvaktande utveckling

Börserna runt om i världen var avvaktande under maj med förnyad inflationsoro i inledningen av månaden. Viktigaste hållpunkt i juni …

Läs mer

Veckobrev v.23 – Aktiespararna Småbolag Edge – ny fond tisdagen den 15/6

Världens börser har varit avvaktande i väntan på torsdagens amerikanska inflationssiffror. Inflationsoron avtar ytterligare en aning, kanske till följd av …

Läs mer

Veckobrev v.22 – Inflationsoron släpper sitt grepp?

Världens börser har varit avvaktande med en försiktigt positiv underton i veckan. Inflationsoron verkar avta och som följd faller marknadsräntorna …

Läs mer

Lansering av Aktiespararna Småbolag Edge den 15 juni

Den 15 juni lanserar Cicero Fonder Aktiespararna Småbolag Edge i samarbete med medlemsorganisationen Aktiespararna.  Den nya aktivt förvaltade fonden investerar …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.