Veckobrev v.13: Återhämtning – eller “Dead cat bounce”?

Återhämtning – eller “Dead cat bounce”?

Marknaden har i veckan hastigt återtagit en del förlorad mark. S&P 500 har gått upp med 20% på fyra börsdagar, världsindex är på en vecka upp drygt 10%.

Räntemarknaden

Den svenska marknaden för företagsobligationer har blivit lite bättre under innevarande vecka. Som vi skrev om förra veckan handlar problemen huvudsakligen om att likviditeten har torkat upp med fallande kurser som följd. Ett fåtal populära företagsobligationsfonder har drabbats av utflöden och därmed tvingats att sälja av volymer som marknaden har haft svårt att svälja. Riksbanken annonserade under torsdagen sina första stödköp i den svenska certifikatsmarknaden. Trots detta håller fortfarande några företagsobligationsfonder stängt för insättningar och uttag. Vi vill understryka att Cicero´s obligationsfonder är öppna som vanligt och har inte haft några problem med uttag. Vi har gått in i krisen med låg risk i fonderna och därmed klarat oss bättre än flertalet konkurrenter.

Makro

De faktorer som främst har stöttat marknadens återhämtning under veckan kommer huvudsakligen från åtgärder och uttalanden från USA. President Trump menar att det inte får kosta mer att bekämpa sjukdomen än de ekonomiska förlusterna för den stängda ekonomin. Därmed arbetar han fortfarande efter huvudscenariot att successivt öppna den amerikanska ekonomin efter påsk.

USA:s senat har kommit överens om ett stödpaket på 2 000 mdr USD för att stötta ekonomin i samband med coronautbrottet. Vidare kommer FED att köpa obligationer, s.k QE, för så mycket pengar som krävs, utan limit.

Ovanstående åtgärder är mycket kraftfulla i jämförelse med vad som gjorts i EU för att inte tala om Sverige. I EU har man, som vanligt, svårt att komma överens om ett stödpaket. ECB stödköper dock obligationer. Sverige har hittills gjort alldeles för lite trots att den svenska ekonomin är välbalanserad in i krisen.

Vårt största orosmoment för tillfället är risken för bakslag i USA med skenande insjukningstal. Vi noterade även att antalet nyanmälda arbetslösa i USA under veckan hamnade på rekordhöga 3,2 miljoner mot det normala mellan 100 – 200 000 individer.

Hur vi har agerat:

Utgångsläget är att Ciceros fonder i huvudsak investerar i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån vår väldiversifierade faktormodell.

Blandfonderna

Vi har på Cicero Fonder tidigare kommunicerat att man ska se våra blandfonder som en produkt där exponeringen i normalläget ska ligga på 60% (30% för 0-50) aktieexponering, men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering.

Vi har för närvarande en aktievikt på knappt 60% efter att vi i veckan återigen har viktat upp från den defensiva hållning vi antog i början av mars, där vi drog ned aktievikten relativt kraftigt för att bevara våra investerares kapital. Notera gärna att vi klarat oss bra i jämförelse med relevanta konkurrenter.

Vi bevakar marknaden i realtid och har beredskap att förändra aktieexponeringen ytterligare för att bevara kapitalet.

Aktiefonderna

I Cicero Sverige samt Eligo Strategi Offensiv litar vi på att vår väldiversifierade faktorförvaltning ska bidra till att fonderna klarar sig bättre än marknaden i det här trista börsklimatet.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har hållbarhet som ledstjärna även i räntefonderna och investerar därmed inte alls i den stökiga oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltningen helt sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.9 Åter väntan på amerikansk inflation…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.