Veckobrev v.12 – Mentice simulerade operationer

Världens börser har handlat med försiktig optimism under större delen av veckan. Världsindex är upp med drygt 2,5% för veckan.

Veckans hållbara bolag

Ett av våra intressanta, hållbara bolag är medicinteknikbolaget Mentice som vi relativt nyligen har investerat i för fondernas räkning.

Mentice tillhandahåller en mängd produkter för läkare och sjukhus men huvudfokus ligger på programvara för simulering och träning för att förbättra läkarens kunskaper inom exempelvis endovaskulära terapier och därmed förbättra kvalitén på patientens vård. Som alla vet, är endovaskulära terapier minimala ingrepp via ljumsken som bland annat kan användas vid kärloperationer.

Tillväxten i bolaget är mycket god med en försäljning som växte med 35% 2021 och efterfrågan på företagets tjänster är fantastisk just nu. Mentice tillhör de innovativa pionjärerna i branschen. Bolaget arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål och anser att man uppfyller flera. Vi menar att Mentice primärt verkar i linje med FN:s mål nummer 3, ”God Hälsa” och 9 ”Hållbar industri och innovationer”.

Vi ser fram emot en fortsatt spännande tid som aktieägare i Mentice för fondernas räkning.

Veckans händelse – Riksbanken byter fot

För tillfället är centralbankschefer mycket ombytliga i sina uttalanden. Det har knappast undgått någon att marknaderna på senare tid har prisat in tidigare och snabbare räntehöjningar från Federal Reserve efter de starka inflationsindikationerna vi har sett. Redan några dagar efter FED:s höjning har Powell nu talat om att räntehöjningarna kan komma i snabbare takt framöver än de sex höjningar på 0,25% vardera han indikerade vid förra veckans räntemöte.

Även Riksbankschef Ingves gjorde en helomvändning som vi talade om förra veckan. Efter denna kommer flera banker ut med nya analyser kring ränteutvecklingen i Sverige. SBAB menar i en färsk analys att mot bakgrund av de senaste månadernas höga inflationsutfall, och höjda styrräntor i flera länder, förväntas Riksbanken höja reporäntan redan i april i år och sedan ytterligare en gång i november. Bolånekunder bör därmed räkna med väsentligt högre både rörliga och bundna räntor i närtid. I januari 2025 väntas tremånadersräntan och 5-årsräntan ligga på 3,2 respektive 3,9 procent. SBAB konstaterar att sedan det penningpolitiska mötet i februari, då Riksbanken gjorde bedömningen att en höjning av reporäntan inte var aktuell förrän under andra halvåret 2024, har inflationen gått upp kraftigt liksom både de globala och inhemska långräntorna. Inflationen slår nu betydligt bredare än bara genom höjda energipriser.

Vi måste konstatera att det är hisnande hur snabba förändringarna kan vara ibland. Vi försöker se på situationen med viss nykterhet och vill lugna oroade läsare med att ett räntescenario som ovan där räntorna stiger till 3-4% 2025 kräver också en stark ekonomisk tillväxt. Riksbanken vill inte knäcka Sveriges ekonomi, bara stävja inflation. Vid en svagare ekonomisk utveckling kommer sannolikt inflationen att falla tillbaka och räntehöjningarna avstanna. Kom ihåg att ränta är priset på pengar. Om de ekonomiska hjulen snurrar långsammare kommer efterfrågan på att låna från både privatpersoner och företag att avta och priset, det vill säga räntan, gå ner. Nedan följer dock en ogynnsam händelseutveckling som vi gärna undviker där inflationen biter sig fast och urholkar företagens vinster.

Veckan spaning – snaran dras åt

Vi har de senast veckorna hört flera vittnesmål från bolag om ökade priser och sämre marginaler. Geely, storägare i Volvo Cars kom i veckan med en rapportbesvikelse. Orsaken till prognosmissen var enligt bolaget den globala halvledarbristen som har dämpat produktionen. Enligt bolaget visar halvledarbristen inga tecken på att avta under 2022. Dessutom uppger bolaget att hårdare konkurrens i Kina, landets stramare pandemiåtgärder och högre råvarupriser till följd av stigande global inflation kan sätta ytterligare press på försäljning och marginal under året.

På torsdagsmorgon kom en vinstvarning från svenska Nolato på samma tema och det pratas exempelvis också om att Arjos VD har ringt runt till analytiker i syfte att sänka deras förväntansbild varvid aktien har fallit kraftigt i veckan.

Vi drar oss till minnes 2011 då centralbankerna började höja räntorna efter finanskrisen. Även då såg vi kostnadsinflation för bolagen och stigande löne- och konsumentinflation. Även då steg oljepriset till 120 USD / fat och amerikanska räntor steg kraftigt under de första kvartalen. Förväntningarna var höga på en kraftig återhämtning efter finanskrisen, estimaten hade höjts succesivt. I stället kom verkligheten i kapp och bolagen klarade inte att bibehålla sina marginaler när priserna steg. Följden blev att 2011 blev 10-talets sämsta börsår med en nedgång på OMX på ca 10%……

Vi hoppas att centralbankerna är lyhörda för alla signaler, inte bara inflationen.

Veckans vinnare

I den svenska portföljen hittar vi vinnarna bland Axfood, Billerud och Karnov som alla är upp mellan 4% – 13%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Axfood, Flexion och veckans bolag Mentice som alla är upp mellan 5% – 13%.

Det är roligt att se flera av topplaceringar denna vecka, i de globala portföljerna, åter knips av våra invalda hållbara bolag. Listan blir lite tjatig då det är Aker Horizons, Aker Clean Hydrogen och Aker Carbon Capture som toppar våra Hållbara Inval efter inköpet från Mizui Ltd och är upp 21% – 28%. I övrigt hittar vi, bland annat, kinesiska Wuxi Biologics samt svenska Axfood och Tesla i topp med uppgångar på mellan 12%-21%.

Under strecket – värt att notera

USA varnar företag för rysk hämnd via cyberattacker då Ryssland kan vara på väg att lansera en hämndkampanj med cyberattacker mot USA:s ekonomiska sanktioner. Detta sade president Joe Biden vid ett rundabordssamtal med gräddan av de amerikanska storbolags-vd:arna under måndagen. Joe Biden lyfte i klassisk amerikanska anda fram att det är att se på som en “patriotisk förpliktelse” att stärka företagens cybersäkerhet.

Swedbank misstänks av estnisk åklagare för penningtvätt under perioden 2014-2016. Det har den särskilda ekobrottsutredaren vid rikspolisen i Estland informerat banken om. Den maximala potentiella boten för det misstänkta brottet är 16 miljoner euro. Brottsutredningen härrör från den estniska finansinspektionens utredning av Swedbanks estniska dotterbolag från 2019. Utredningen avslutades med en rapport och ett föreläggande i mars 2020 om brister i dotterbolagets penningtvättsarbete. Aktien sjönk tillfälligt ned till 150 kronor efter att nyheten offentliggjorts, men återhämtade sig snabbt sannolikt då det offentliggjorda möjliga bötesbeloppet ansågs ganska lågt. Dock menar vi att det inte är bra då nya anklagelser riktas mot banken oavsett den potentiella boten. Förtroendet för banken skadas och med tanke på de omfattande utredningar som Swedbank bör ha genomfört under de senaste åren skulle man kanske kunna tycka att de själva skulle ha hittat och rapporterat ytterligare brister i stället för att åklagarmyndigheten nu gör det.

Vi förvånas och förfasas över att en styrelseledamot i Ica-handlarnas förbund och ytterligare två andra Ica-handlare har häktats. Misstankarna rör grovt insiderbrott när Ica köptes ut från börsen för 49 miljarder. Om oegentligheter har förekommit är det mycket tråkigt, det är just denna typ av brottslig verksamhet som inte hör hemma på en börs då det skadar investerares förtroende för marknadsplatsen. Vi följer utvecklingen.

Veckans ränteutveckling

Räntorna fortsätter uppåt med anledning till en allt högre inflation. Den svenska 10-årsräntan handlas i skrivande stund kring 1,12% upp från 0,87% i början av veckan. Den amerikanska motsvariga räntan har handlats upp från 2,25% till 2,36% under veckan. De korta räntorna stiger också kraftigt vilket fått räntekurvan att plana ut.

Storskogen som tidigare erhållit kreditbetyget Ba1 från Moodys erhåll även betyget BB+ från S&P under veckan med stabila utsikter.

Det har varit full aktivitet på primärmarknaden under veckan. Vi deltog i en grön obligation från Telia som emitterade en hybridobligation på 500 mEUR med en fast ränta på 2,875%. Efterfrågan var stor då orderböckerna var en bra bit över 1 mdr EUR.

Trevlig helg!

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.13 Stilla veckan gav små marknadsrörelser

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.