Veckobrev v.12 – Corona fortsätter att dominera

Corona fortsätter att dominera

Marknaden har i veckan tagit ett nytt steg nedåt i spåren av de ökade nedstängningarna och insikten om att Corona sannolikt kommer att driva världsekonomin in i recession. Världsindex är på en vecka ned ytterligare 3,6% trots massiva penning- och finanspolitiska åtgärder från världens politiker och centralbanker.

Räntemarknaden

Den svenska marknaden för företagsobligationer har haft en tuff vecka. Huvudsakligen handlar problemen om att likviditeten har torkat upp med fallande kurser som följd. Ett fåtal populära företagsobligationsfonder har drabbats av utflöden och därmed tvingats att sälja av volymer som marknaden har haft svårt att svälja. Förklaringen till utvecklingen kan delvis förklaras av att den svenska företagsobligationsmarknaden är ganska ung och intresset från investerare har ökat snabbt. Den andra förklaringen har vi försökt att belysa för våra investerare i flera års tid, det har under en längre tid funnits konkurrenter som tenderar att ta mycket risk i illikvida emissioner.

Under torsdagen höll Finansinspektionen ett telefonmöte med branschen för att förhöra sig om läget där vissa fondbolag medgav att man hade problem att möta flödena på uttagssidan.

På torsdagskvällen annonserade därefter Riksbaken att man kommer att initialt allokera 300 Mdr SEK för stödköp i företagsobligationer för att upprätthålla funktionen i marknaden.

Vi på Cicero Fonder tycker att det är bra att Riksbanken inser allvaret i situationen och väljer att agera för att upprätthålla marknadens funktion.

Makro

För att anknyta till händelseutvecklingen på marknaden för företagsobligationer som vi beskrev ovan kan det också vara värt att notera att detta är en global marknad där svenska företag emitterar obligationer både i exempelvis dollar och euro. Både ECB och FED var före den svenska Riksbanken med att sjösätta program för köp av företagsobligationer. Situationen i Sverige hade enligt vår mening helt kunnat undvikas om Riksbanken tidigare hade följt sina kollegor och inlett återköpsprogram.

Vi anser att det finns mer att önska på både det penning- och finanspolitiska planet i Sverige. Det finanspolitiska stödprogrammet med framskjutna skatteinbetalningar för företag, som lanserades i veckan, känns snarare som ett affärsupplägg från Klarna eller Lendo. Det är minst sagt förvånansvärt att den som önskar söka stöd av programmet tvingas betala en årlig straffränta om 6,6%. Vidare har alla storbankerna tackat NEJ till att delta i det stödprogram som Riksbanken lanserade om 500 Mdr SEK då kostnaderna för att delta blir för höga. Skärpning Sverige!! Förhoppningsvis är det den snabba handläggningstiden som bidrar till att det smugit sig in kostnader i erbjudandena som tjänstemännen har missat vid utformningen.

Man kan notera att Regeringens och Riksbankens motsvarigheter i EU och USA verkar ha ett annat sätt att se på saken och faktiskt försöker att stödja marknaden. Vi tror att det är ytterst viktigt att beslutsfattare tar sitt ansvar för att stödja företagen som skapar arbetstillfällen i dessa svåra tider då intäkterna i många branscher från en dag till en annan plötsligt uteblir helt. Sverige har bland världens bästa statsfinansiella möjligheter och det är i tider som dessa som man bör sätta alla klutar till för att bibehålla jobb och framtidstro hos befolkningen.

Hur vi har agerat:

Utgångsläget är att fonderna investerar i huvudsak i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån faktorförvaltningen. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra historiskt men marknadsaktörerna har tyvärr hittills sålt av alla aktier urskillningslöst.

Blandfonderna

Vi har på Cicero Fonder tidigare kommunicerat att man ska se våra blandfonder som en produkt där exponeringen i normalläget ska ligga på 60% (30% för 0-50) aktieexponering men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering.

För att bevara kapitalet har vi viktat ned aktieexponeringen gradvis från ca 60% till ca 40% i Cicero Hållbar Mix. I Cicero 0-50 har vi viktat ner aktieexponeringen från 30% till ca 20%.

Detta har skett på olika sätt. De branscher som är mest utsatta för nedgången såsom boknings-, flyg-, hotell-, och lyxbolag har vi sålt av helt och hållet i ett tidigt skede, som vi skrev om förra veckan. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår Hållbarhetsprofil. Övrig nedviktning har primärt skett via terminer, dvs vi har sålt hela den globala marknaden.

Vi bevakar marknaden i realtid och har beredskap att viktiga ned aktieexponeringen ytterligare för att bevara kapitalet.

Aktiefonderna

I Cicero Sverige samt Eligo Strategi Offensiv litar vi på att vår väldiversifierade faktorförvaltning ska bidra till att fonderna klarar sig bättre än marknaden i det här trista börsklimatet.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har även i räntefonderna Hållbarhet som ledstjärna och investerar därmed inte alls i den stökiga oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltarna helt sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on print
Share on whatsapp

Tidigare nyheter

Månadsbrev maj – Avvaktande utveckling

Börserna runt om i världen var avvaktande under maj med förnyad inflationsoro i inledningen av månaden. Viktigaste hållpunkt i juni …

Läs mer

Veckobrev v.23 – Aktiespararna Småbolag Edge – ny fond tisdagen den 15/6

Världens börser har varit avvaktande i väntan på torsdagens amerikanska inflationssiffror. Inflationsoron avtar ytterligare en aning, kanske till följd av …

Läs mer

Veckobrev v.22 – Inflationsoron släpper sitt grepp?

Världens börser har varit avvaktande med en försiktigt positiv underton i veckan. Inflationsoron verkar avta och som följd faller marknadsräntorna …

Läs mer

Lansering av Aktiespararna Småbolag Edge den 15 juni

Den 15 juni lanserar Cicero Fonder Aktiespararna Småbolag Edge i samarbete med medlemsorganisationen Aktiespararna.  Den nya aktivt förvaltade fonden investerar …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.