Veckobrev v.11

Marknaden

De senaste veckornas utveckling på börserna har överraskat alla marknadsbedömare och fondförvaltare. Att Coronaviruset skulle få ett sådant starkt fäste i Europa kunde ingen ana för några veckor sedan. Effekterna på ekonomin är fortsatt osäkra, men flera negativa effekter har redan börjat synas i den globala ekonomin. Vår bedömning blir att läget måste tas på allvar och att effekterna av de nedstängningsåtgärder som nu genomförs kommer att bli betydande. Tvärstopp i resande och hotellbokningar samt stor brist på komponenter från Kina och Italien är bara några exempel på detta. Därtill har ett priskrig utlösts av de oljeproducerande länderna varvid oljepriset har fallit med 30%. Världsindex är ner över 18% under veckan.

Så här har vi agerat:

Utgångsläget är att fonderna investerar i huvudsak i stabila kvalitets- och utdelningsbolag baserat på vår faktorförvaltning. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra historiskt men marknadsaktörerna har tyvärr hittills sålt av alla aktier urskillningslöst.

Blandfonderna

Vi har på Cicerofonder tidigare kommunicerat att man ska se våra blandfonder som en produkt där exponeringen i normalläget ska ligga på 60% (30% för 0-50) aktieexponering, men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering.

För att bevara kapitalet har vi viktat ned aktieexponeringen gradvis från ca 60% till ca 40% i Cicero Hållbar Mix. I Cicero 0-50 har vi viktat ner aktieexponeringen från 30% till ca 20%.

Detta har skett på olika sätt. De branscher som är mest utsatta för nedgången såsom boknings-, flyg-, hotell-, och lyxbolag har vi sålt av helt och hållet i ett tidigt skede, vilket vi skrev om förra veckan. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår Hållbarhetsprofil. Övrig nedviktning har primärt skett via terminer, dvs vi har sålt hela den globala marknaden.

Vi bevakar marknaden i realtid och har beredskap att viktiga ned aktieexponeringen ytterligare för att bevara kapitalet.

Aktiefonderna

I Cicero Sverige samt Eligo Strategi offensiv litar vi på att vår väldiversifierade faktorförvaltning ska bidra till att fonderna klarar sig bättre än marknaden i det här trista börsklimatet.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonderna

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har även i räntefonderna Hållbarhet som ledstjärna och investerar därmed inte alls i den stökiga oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltarna helt sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Makro

Europeiska centralbanken beslutade vid torsdagens möte, som väntat, att lämna räntorna oförändrade. Styrräntan ligger därmed kvar på 0,00 procent. Även depositräntan lämnades oförändrad på -0,50 procent.

ECB inför tillfälligt nya långa lån, LTRO, för att ge omedelbart likviditetsstöd för euroområdets finansiella system. Även om rådet inte ser betydande spänningar på penningmarknaden eller likviditetsproblem i banksystemet, så kommer dessa lån att ge en bra hjälp vid behov. Dessa lån ska inriktas mot den privata sektorn. Banken säger vidare att stöd primärt måste vara av finanspolitisk karaktär. Vi önskar att åtgärderna skulle varit tydligare och kanske mer kvantifierade. Såsom de nu presenterades tog marknaden emot annonseringen med negativ respons. Det har de senaste veckorna ofta belyst att centralbanker i allmänhet har begränsade möjligheter att stödja ekonomin på grund av det redan låga ränteläget. Vi håller med om detta och menar att det därför är extra viktigt att man försöker spela på marknadens psykologi när man utnyttjar de knappa resurser man har. Vi önskar att man hade försökt framstå som kraftfullare och tydligare – exempelvis i stil med de uttalanden man gjorde i samband med greklandskrisen 2011, där man talade i termer av att man tänkte göra ”allt som krävs” för att hindra en fördjupad kris. All ekonomisk politik handlar om att ingjuta förtroende i ekonomin och det misslyckades ECB med under torsdagen, varför åtgärderna man presenterade får mindre effekt.

Marknaden förväntar sig inom kort ett stödpaket från USA och kanske ytterligare en räntesänkning från FED. För närvarande träter emellertid Republikaner och Demokrater i kongressen om hur ett sådant paket ska se ut. Vi hoppas att man snart ska enas. Under tiden har president Trump misslyckats med att stödja marknaden, utan istället bidragit till oron med sitt inreseförbud och de tvivelaktiga kommentarer han fällde i samband med annonseringen kring virusets spridningskällor och vissa oriktiga inrikespolitiska uttalanden som senare fick dementeras av bl.a. myndigheter och försäkringsbolag.

Tyskland överväger att överge sin sedan länge anammade praxis om budgetbalans för att hantera den finansiella stress som uppkommit med utbrottet av coronavirus. Angela Merkels kristdemokratledda regeringskoalition har i flera år hållit fast vid att statsbudgeten ska hållas i balans. Hotet från en ekonomisk recession som ett resultat av pandemin har fått förbundskansler Angela Merkel att acceptera underskott för att stötta de åtgärder som behövs för att begränsa virusspridningen. Viruset anses uppfylla krisförutsättningar som borgar för extrema åtgärder. Vi anser att detta är den typen av uttalanden vi i nuläget borde se från flera håll för att lugna marknaden.

På fredagsmorgonen kom det en handfull nya stabiliserande åtgärder. FI väljer att sänka den svenska kontracykliska bufferten som man har ålagt de svenska bankerna från 2,5% till 0% med omedelbar verkan. Effekten av detta hoppas man naturligtvis blir att eventuella flaskhalsar i kreditsystemet kan minska.

I Italien och Storbritannien införs tillfälliga blankningsförbud såsom Sydkorea tidigare har gjort. Vi får hoppas att flödet av stabiliserande åtgärder fortsätter då vi tror det kan behövas.

Följ oss via sociala medier:

Facebook         Instagram        LinkedIn

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.9 Åter väntan på amerikansk inflation…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.