Veckobrev v.11 Ny besvikelse för USA-inflationen

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

I veckan har vi stundtals sett starka marknader trots inflationsbesvikelser från USA. Börserna tog i stället fasta på uttalanden från Powell i kongressen där han menar att han snart känner sig säker på att inflationen är under kontroll på väg mot målet.

Världsindex är dock under veckan relativt oförändrat.

Veckans Bolag – Embracer
Vi har i veckan, för fondernas räkning, ökat en aning i svenska Embracer.

Det digitala spelföretaget Embracer ser sig själv som moderbolaget till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Man är ett ekosystem för entreprenöriella företag inom spel-, brädspels- och underhållningsindustrin. Man äger även en stor katalog av IP:n (dvs namnrättigheter) till intressanta varumärken såsom ”Sagan om Ringen”.

Vår investering grundar sig på torsdagens nyhet om att Embracer har avyttrat vissa tillgångar, från bolaget Saber Interactive för motsvarande 2 527 miljoner kronor. Genom denna avyttring upphör Embracer dessutom med all verksamhet i Ryssland och förbättrar omedelbart kassaflödet samt minskar capex, nettoskuld och framtida förpliktelser. Köpare är Beacon Interactive, ett bolag som kontrolleras av Saber Interactives medgrundare Matthew Karch. Köpeskillingen om 2 527 miljoner kronor består av 2 077 miljoner kronor som betalas med skuldebrev som ska återbetalas kontant senast den 31 december 2024.

Embracer har haft en tuff resa på börsen under de senaste åren primärt orsakad av att man via extensiva förvärv har försatt sig i en allt för tung skuldsituation givet den nya räntemiljön. Det florerar rykten kring nyemission samt en oro då internationella blankningsfirmor har satt tänderna i bolaget. Man väljer i vanlig ordning bolag som till hög grad ägs av en bred skara privatinvesterare som lätt blir nervösa och säljer när aktien faller vilket därmed går helt i linje med blankningsfirmornas önskemål och den negativa spiralen fortsätter att snurra. I många fall är blankningsrapporterna som firmorna publicerar kraftigt överdrivna och innehåller många faktafel och ogrundade påståenden. Vi menar att Embracer har gott om tid på sig att nå sitt skuldsättningsmål då inga krediter löper ut under 2024. Dagens försäljning är ett steg i helt rätt riktning. När aktien dessutom, efter ett tag, föll på börsen under torsdagen valde vi att investera.

Vi ser fram emot en fortsatt spännande tid som aktieägare i Embracer för fondernas räkning.

Veckans Händelse – Ny besvikelse för USA-inflationen
Kärn-KPI steg snabbare än väntat också i februari. Detaljerna i rapporten var dock inte lika oroande som i januari. Bland annat dämpades tjänsteinflationen igen efter snabb acceleration under inledningen av året och en del av drivkrafterna bör vara övergående.

Februari-KPI indikerar dock att även kärn-PCE (februaridata publiceras 29 mars) fortsatt att stiga i en något snabbare takt än under slutet av förra året. Det stödjer ett försiktigt budskap från Fed på marsmötet. Alltjämt motståndskraftig ekonomi och arbetsmarknad samt långsammare nedgång för inflationen i närtid pekar mot att Fed väntar något längre med den första räntesänkningen, som vi tror nu kommer den i juni. Vi räknar också med att Fed nöjer sig med totalt 100 snarare än 150 punkters sänkningar i år. Nedan ser vi hur utvecklingen ser ut grafiskt för KPI och Kärn KPI.

Vi noterar även att PPI kom in sämre på torsdagseftermiddagen. Producentpriserna i USA steg 0,6 procent i februari, jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg PPI med 1,6 procent. Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha ökat 0,3 procent under månaden och ökat 1,1 procent mot samma månad föregående år. Kärn-PPI, exklusive livsmedel och energi, ökade 0,3 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg kärn-PPI med 2,0 procent. Väntat var här en uppgång med 0,2 procent från månaden före samt 1,9 procent högre priser från samma månad föregående år. Att även PPI överraskade negativt stärker ytterligare vår tes enligt ovan om senare räntesänkningar i USA.

Vi studerade med intresse marknadens reaktion efter inflationssiffrorna, de amerikanska börserna steg förvånansvärt nog vilket förklaras av en utfrågning i den amerikanska senaten, med Jerome Powell som sade att han inte är långt ifrån att vara trygg med att inflationen är på väg mot 2 procent. Som vi vet är det bankens långsiktiga mål med inflationen, och skulle i sådant fall öppna upp för räntesänkningar. Efter detta vidtog nya räntesänkningsspekulationer trots de starkare inflationssiffrorna och S&P 500 stängde upp 1,0 procent till en ny rekordnivå och. Nasdaq kompositindex klättrade 1,5 procent och stängde precis under sin rekordnivå.

Veckans Spaning – Svensk inflation är däremot på rätt väg
I Sverige fick vi en positiv överraskning i veckan med lägre inflationstakt i februari, KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,2 i februari jämfört med föregående månad vilket innebär att den steg 2,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Väntat var en ökning med 0,3 procent jämfört med månaden före och en ökning med 2,6 procent jämfört med samma månad föregående år. I januari var KPIF-inflationen 3,3 procent. KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 3,5 procent i februari, jämfört med 4,4 procent i januari. Det var den lägsta takten sedan mars 2022. Riksbankens prognos, från november, pekade mot en KPIF-inflation på 2,9 procent i februari.

KPI ökade med 0,2 procent från januari till februari. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 1,1 procent. SCB noterar att månadsförändringen i februari framför allt påverkades av att elpriserna sjönk, vilket bidrog till lägre boendekostnader samtidigt som hyrorna för hyresrätter höjdes. Ytterligare var det säsongsnormala prisökningar på kläder. Det var även prisökningar för drivmedel, tjänster inom rekreation och kultur samt för restaurang- och hotellbesök, se nedan.

För svenskt vidkommande ser inflationen ut att uppföra sig väl på sin resa ner mot målet. Svenska bolånekunder har det tufft och, som vi har argumenterat för tidigare, vore det nu lämpligt att Riksbanken visar att man kan, vill och vågar sänka räntan åtminstone en gång i närtid i syfta att lätta på trycket för konsumenterna och inte falla ner i långvarig lågkonjunktur. Tyvärr ser vi det som osannolikt att Riksbanken sänker innan ECB, som heller ej kommer att sänka innan FED. En räntesänkning, givet ovanstående resonemang angående den amerikanska inflationen lär därmed dröja till sommaren även i Sverige. Vi hoppas att det inte blir för sent….

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av Flat Capital, Everfule och Aros Bostad alla upp mellan 10%-17%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Flat Capital, SmartEye och Sivers Semiconductors med uppgångar mellan 7%-17%.

Veckans Räntespaning
Stora nyheten under veckan var inflationssiffrorna för Sverige som marknaden väntat på. Siffrorna visade en lägre ökningstakt än förväntat. På årsbasis steg KPI med 4,5% där väntat var 4,7%. KPIF steg med 2,5% mot förväntat 2,8%. Efter beskedet prisade marknaden in att Riksbanken sänker räntan före ECB. Frågan är dock om dom verkligen kommer att gå före ECB.

Frågan ställdes till Riksbankens Anna Breman och hon svarade följande: ”Vi kommer alltid att göra det som vi anser vara en välavvägd politik för Sverige. Vi höjde styrräntan innan ECB, vi avslutade obligationsköpen tidigare, vi avslutade återinvesteringar tidigare, vi säljer statsobligationer. Vi gör saker annorlunda än ECB. Jag utesluter inte att vi går före eller att vi går efter. Det kommer att vara en helhetsbedömning om var inflationen är på väg på sikt som avgör den exakta tidpunkten”.

Intrum meddelade under torsdagen att man utsett Houlihan Lokey och Milbank till rådgivare för att bistå i en utvärdering av möjligheter för att stärka bolagets finansiella profil genom att direkt adressera dess skuldstruktur. Enligt Intrum pågår utvärderingen just nu och eventuella framsteg kommer att meddela i sinom tid. Intrums aktie och obligationer handlades ner kraftigt på nyheten.

Det har varit full aktivitet på primärmarknaden under veckan men vi har inte deltagit i någon emission för våra fonder under veckan som gått.

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.