Veckobrev v.1 FED-protokollet från december sätter tonen

Veckan har bjudit på låg likviditet med en försiktig start på det nya året. Under onsdagen togs FED-protokollet emot med viss optimism och under veckan är Världsindex därmed upp knappt 1%.

Veckans Bolag – Vestas Wind
Vestas Wind har länge varit ett av våra favoritbolag bland de invalda Hållbara bolagen i våra globala portföljer. Bolaget har under slutet av året annonserat flertalet stora ordrar.

Vestas mål är att ta upp kampen med Siemens Gamesa och bli bäst även inom offshore där mycket av den kommande kapaciteten kommer att byggas.

Det strikt ekonomiska investeringscaset i förnyelsebar energi är tydligt: Fram till 2050 ska Europa minska CO2-utsläppen med minst 80%. Omställningen blir stor, inte minst på energiområdet. All elproduktion ska läggas om till fossilfritt samtidigt som efterfrågan på el också växer på grund av bland annat elektrifiering av fordon. Tillväxten har varit bra de senaste åren men 2022 har varit lite tufft på grund av komponentbrist och nedstängningar i Kina.

2023 kommer endast ca 30% av energiproduktionen vara förnyelsebar vilket innebär att tillväxten kommer var fortsatt mycket bra under överskådlig framtid. För den långsiktige investeraren med fokus hållbarhet, som vi, är det uppenbart att det finns kraftfulla incitament att investera i sektorn, både av ekonomiska och filosofiska skäl.

Veckans händelse – FED-protokollet från december sätter tonen
På onsdagen släpptes protokollet från FED:s decembermöte där räntan höjdes med 50 punkter.

FED-ledamöterna var vid mötet överens om att räntan inte borde sänkas under 2023, vilket ju är intressant men också möjligen lite tidigt att diskutera i december 2022 kan tyckas.

Den ekonomiska aktiviteten bedömdes vid mötet öka långsamt under 2023, i en takt långt under trend och för att minska inflationstrycket sågs det också som lämpligt att försöka skapa en BNP-tillväxt under trend, man vill därmed försöka sänka tillväxten lite lagom via räntehöjningarna. Det sistnämnda kan bli en svår balansgång.

Centralbankens ledamöter uppgav också att oberättigat lättade finansiella förhållanden, särskilt om det drivs av en felaktig uppfattning om hur Fed reagerar på nya data, skulle försvåra

kommitténs arbete med att få ned inflationstakten. Ovanstående är en känga till marknaden att inte bli för positiv, framför allt är det viktigt att inte marknadsräntorna faller och därmed inte skapar önskade effekter ur centralbankens synsätt, men aktiemarknaden ska också förhålla sig njugg och småsur tycker FED. Blir marknaderna för positiva när FED anses ”klara” med räntehöjningarna uppnås inte önskvärda negativa tillväxteffekter.

När ledamöterna diskuterade utsikterna för penningpolitiken, bedömdes det fortsatt lämpligt att fortsätta med höjningen av styrräntan. Fed ska, som tidigare sagt, föra en restriktiv penningpolitik tills kommande data kan stärka att inflationen är på väg ned mot tvåprocentsmålet, säger man. Samtidigt visar den s.k Dot Plot (FED-medlemmarnas genomsnittliga prognoser för ränteutvecklingen) en inte lika tydligt stram bild som de officiella uttalandena ger vid handen. Dot Plot visar att det verkar vara FED-delegaternas bästa gissning att räntan toppar just nu, enligt nedan. Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen.

Veckans Spaning – Energianvändningen går ner – gaspriserna i Europa faller
Naturgaspriset i Europa sjönk rejält i veckan och ligger nu på den lägsta nivån sedan november 2021. Nedgången kommer i spåren av milt väder över kontinenten vilket sänker efterfrågan. Dessutom är de europeiska gaslagren omkring 84 procent fulla, vilket inte var väntat för december tidigare i höst. Som grädde på moset har förhållande även varit gynnsamma för vindkraften vilket ytterligare minskar gasanvändningen. Så länge som prognoserna inte visar något vinterväder framstår ytterligare nedgångar som sannolika enligt bedömare.

Gaspriser Europa H2 2022

Vi noterar att det snart endast är Sverige som fortfarande har ”Putin-priser” på energi, trots att elförbrukningen hos hushåll och mindre företag i Sverige minskade med hela 18 procent i december jämfört med samma månad föregående år, enligt elbolaget Eons statistik från det egna nätet. Detta innebär fyra månader i rad med tydliga energibesparingar hos de svenska kunderna.

Trots fallande gaspriser i Europa och fallande elanvändning i Sverige kommer svenska elkonsumenter att få betala en rekordnota för elen i december. Obalanserna i den svenska elförsörjningen kommer inte att försvinna när kriget i Ukraina tar slut utan beror på en mångårig politik där elförsörjningen har utarmats genom succesiv nedläggning av kärnkraft, samtidigt som efterfrågan på el ökar, både från industrin och hushållen bland annat på grund av högre efterfrågan på fossilfri energi exempelvis till elbilar. Kanske är det möjligen dags att fråga våra politiker hur man tänker sig att lösa elförsörjningen långsiktigt i stället för att fokusera på kortsiktiga elstöd, som förvisso är välkomna men tyvärr kommer att behöva bli permanenta om inte den långsiktiga elförsörjningen hanteras.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av BHG, Cint, Nordisk Bergteknik och Ferroamp alla upp mellan 8%-12%. Notera att ovanstående alla är svenska hållbara bolag, kul med lite blågul performance.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Corem, Seafire, Transtema och BHG med uppgångar mellan 12%-16%.

Veckans Räntespaning
Året har inletts med fallande räntor både på kort och långänden av kurvan. En svensk 10-årig statsobligation har sjunkit från 2,3% till 2,1%. Liknande utveckling har vi sett i övriga Europa. En förklaring är att inflationen i Frankrike och Tyskland överraskade på nedsidan.

Vi fick även ta del av Feds protokoll från december, då man höjde med 50bps. I protokollet framgick det att Fed inte är redo att sluta med räntehöjningarna än, trots lite positivare signaler om inflationen. Däremot verkar man resonera om mindre räntehöjningar nästa gång, dvs 25bps snarare än 50 eller mer.

Vi har fått se en stark inledning på året för krediter för både Investment Grade och High Yield, då bådas respektive index har spreadat ihop. Det har varit en lugn marknad i Sverige med tanke på att många fortfarande är på ledighet. Vi har inte sett några emissioner under veckan men vi hör från bankerna att det kommer ta fart på primärmarknaden med start nästa vecka.

 

God Jul önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.