Månadsbrev September – September bjöd försiktigt positiv börsutveckling till slut

Det är roligt att se att vårt fokus på Hållbara kvalitetsbolag i våra strukturerade faktorförvaltningsmodeller fortsatt fungerar bra.

Under september är alla våra aktivt förvaltade fonder åter bättre än sina respektive jämförelseindex.

Börserna runt om i världen har varit avvaktande efter den mycket starka augustimånaden. Världsindex är i lokal valuta ner ca 3,5%. I SEK är dock Världsindex svagt positivt på +0,5%.

Marknaden

Månaden började starkt men succesivt har de positiva tongångarna förbytts i avvaktan. Inte mycket har egentligen ändrats i förhållande till hur det såg ut i augusti. Vi befinner oss fortfarande i en miljö som är attraktiv för investerare. Centralbanker världen över tydliggör att de låga räntorna kommer att bestå i många år samt att man kommer göra allt för att stötta den ekonomiska återhämtningen. Från politiskt håll hör vi en likartad retorik kring finanspolitiska stödåtgärder.

Vi tror att de huvudsakliga orosmomenten för marknaden dels är de bakslag som vi har sett i pandemin de senaste veckorna från många länder runt om i världen, samt dels det amerikanska valet som närmar sig. Det sistnämnda fick vi en försmak av under veckan då den första TV-debatten mellan Biden och Trump gick av stapeln. Föreställningen blev farsartad och Trump försökte bringa Biden ur fattningen. Detta lyckades till en del då Biden vid något enstaka tillfälle svor samt kallade Trump för bland annat ”USA:s genom tiderna sämsta president” och ”clown”. Biden försökte föra fram ett budskap vilket Trump anmärkningsvärt nog helt lät bli att göra. Vinsten gick, åtminstone enligt spelbolagens oddssättare, till Biden men analytiker påpekar också att det hade varit bättre om han helt lyckats hålla känslorna i styr. Marknaden reagerade initialt negativt, främst på det faktum att Trump åter vägrade svara på moderatorns fråga huruvida han skulle acceptera en förlust.

Då oron stiger är det också lätt att marknaden ifrågasätter den snabba börsåterhämtningen vi har haft i år och även börjar ifrågasätta värderingen av bolagen på börsen.

Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår i det längre perspektivet men det kan alltid komma rekyler när osäkerheten ökar. Inledningen av hösten brukar också kunna vara en mindre bra börsperiod. Förklaringen till detta brukar vara att man vid denna tid på året börjar titta på nästa års estimat och eventuellt ifrågasätta riktigheten i de tillväxtantaganden som ligger på alla plan från BNP- ner till bolagsnivå.

Närmaste framtiden

Med det första jobbiga halvåret av 2020 avklarat är vi nu ganska optimistiska kring den realekonomiska återhämtningen under andra halvåret. Visst kan det komma bakslag både rörande pandemin och återhämtningen. Emellertid menar vi att det låga ränteläget i kombination med penning- och finanspolitiska stimulanser talar för en ganska snabb och stark återhämtning. En del är diskonterat på börserna redan men vi tror ändå att det är rätt att vara fortsatt exponerad.

Fondutveckling

Blandfonderna:

Cicero Hållbar Mix steg med 1,24% medan Cicero World 0-50 steg med 0,64% under september månad. Index slutade +0,43% respektive +0,42%. Båda fonderna slog därmed sina jämförelseindex och skillnaderna förklaras av bättre aktieval och återhämtningar på obligationsmarknaden.

 Räntefonderna:

Cicero Nordic Corporate Bond slutade +0,4% under september månad, Cicero Avkastning steg med 0,38% under månaden.

 Aktiefonderna:

Cicero Sverige har sammantaget haft en bra start under sina första tolv månader med en uppgång på ca 22%. Under 2020 är Cicero Sverige ca 6% bättre än sitt jämförelseindex. Under september var fonden upp med 4,49% och därmed ungefär 0,9% bättre än sitt jämförelseindex.

Eligo Strategifond Offensiv steg med 1,26%. Detta var också bättre än jämförelseindex som endast steg med 0,58%.

Indexfonderna:

Aktiespararna Direktavkastning steg med 4,54%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige steg med 3,54%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Cicero China Index sjönk med 1,84% under månaden, vilket var något sämre än jämförelseindex som sjönk med 1,54%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.