Månadsbrev September – Globala börser föll

September har varit en trist börsmånad globalt. Amerikanska S&P 500 slutade exempelvis månaden ner 5,1 % i lokal valuta.

Den svenska kronan har återhämtat sig under månadens sista veckan efter att ha handlats på rekordnivåer kring som högst 11,25 mot dollarn tidigare under månaden. 11,25 eller högre återfinns historiskt endas under en kort period i oktober 2022 i modern tid.

Marknaden
Börshumöret har inte varit på topp i september. Efter den relativt positiva tolkningen av Powells tal i Jackson Hole har marknaden hunnit oroa sig över ett antal faktorer kring den amerikanska ekonomin. I tur och ordning har man oroat sig för inflationssiffrorna för augusti, den amerikanska centralbankens räntebesked samt en eventuell nedstängning av federala verksamheter i USA på grund av brist på finansiering.

Augustiinflationen kom in i linje med förväntningarna. Fed lämnade styrräntan oförändrad, också helt enligt förväntningarna, men man tydliggjorde att en klar majoritet av Fed-ledamöterna förväntar sig ytterligare en höjning innan årsskiftet, men data kommer att avgöra. Den senare prognosen från ledamöterna är mer hökaktig än den som presenterades i juli och sannolikt också huvudorsaken till att marknaden reagerade negativt på räntebeskedet med fallande börser och stigande räntor. Marknaden har inte en ytterligare räntehöjning i USA i sin prognos.

En nedstängning av USA:s federala verksamhet, ”shutdown” på grund av brist på budgetfinansiering blev slutligen orosmomentet för marknaden under slutet av månaden.
Kongressen nådde en sista-minuten-uppgörelse för att förlänga finansieringen efter den 30 september under månadsskifteshelgen. Kongressen godkände en kortsiktig förlängning på 45 dagar, men bedömare förväntar sig ändå en nedstängning någon gång senare under fjärde kvartalet. Om regeringen stänger ned i mitten av november ser en snabb återöppning osannolik ut eftersom politiska positioner blir djupare förankrade. I stället kommer sannolikt politisk press att gradvis att byggas upp. I synnerhet kan löneutbetalningar för militärer i aktiv tjänst vara potentiella påtryckningsmedel, såväl som möjlig försämringar av servicen i viktiga verksamheter som flygplatskontroll och gränspatrullering när arbetare går oavlönade. Slutsatsen blir att det finns goda förutsättningar för att situationen kommer att lösa sig. Vägen dit kan dock vara krokig och marknaden kommer med all sannolikhet att reagera negativt på en nedstängning och sannolikt heller inte bli positiv innan det finns en lösning. Vidare är det sannolikt att Biden tvingas till utgiftseftergifter, vilket exempelvis kan drabba ”The Biden Green Deal” negativt.

Närmaste framtiden
Kortsiktigt kommer marknaden att styras av det osäkra geopolitiska läget i Ukraina och inflations- och ränteutvecklingen. Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår i det längre perspektivet. Värderingar ser attraktiva ut på många håll och lyckas vi avvärja hotet om recession ser vi en hel del köpvärda bolag.

Blandfonderna:
Cicero Hållbar Mix sjönk med 2,9% medan Cicero Yield sjönk med 1,7% under månaden. Index slutade -2,5% respektive -1%.

Räntefonderna:
Cicero Nordic Corporate Bond slutade +0,6% under augusti månad, Cicero Avkastning var +0,6% medan jämförelseindex var +0,2%.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige slutade -2,8% i augusti medan jämförelseindex var ner 1,5%.

Aktiespararna Småbolag Edge var under augusti ner med 6,3% medan jämförelseindex var ner med 4,5%.

Cicero Offensiv Hållbar sjönk med 5,7%. Detta var något sämre än jämförelseindex som sjönk med 4,6%.

Cicero Global sjönk med 6,2%. Detta var något sämre än jämförelseindex som sjönk med 4,6%.

Peabfonden sjönk med 2%. Detta var något bättre än jämförelseindex som sjönk med 2,3%.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning steg med 1% vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige sjönk med 1% vilket var i linje med jämförelseindex.

USA-fonder:
Cicero Optimum Fixed income var ner med 5%.

Cicero Optimum ESG Sector var ner med 6,1%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.48 Inflationen går i rätt riktning

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.47 Kalkonvecka i Open AI

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.46 Inflationen i USA verkar vara under kontroll

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.45 Ska börsen fortsätta uppåt?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.