Månadsbrev oktober – USA-val och pandemi skapar oro

Börserna runt om i världen har varit vikande efter den starka sensommaren. Världsindex är i lokal valuta ner ca 3%. I SEK är dock Världsindex ner ungefär 4%.

Marknaden

Månaden började starkt men succesivt har de positiva tongångarna förbytts i retirerande marknader. I den negativa vågskålen finns oron för en osäker valutgång i USA med röstomräkningar och domstolsutlåtanden som fördröjer processen. Detta kan därmed även fördröja ytterligare finanspolitiska stimulansbeslut.

Ytterligare ett orosmoment för marknaden är de bakslag som vi har sett i pandemin den senaste tiden från många länder runt om i världen. De närmaste veckorna blir avgörande, kommer de åtgärder som vidtagits att räcka, eller kommer länder att behöva stänga ytterligare? Hittills har alla länder försökt hålla sina respektive arbetsmarknader igång till skillnad från i våras. Det sistnämnda är mycket viktigt för att hålla ekonomierna igång. Vi håller speciellt Belgien och Schweiz under bevakning där sjukvårdssystemen verkar mycket påfrestat för närvarande.

Trots att marknaden har varit svag har rapportperioden åter överraskat positivt då ca 70% av bolagen har avvikit positivt rörande vinst i det tredje kvartalet.  Möjligen kan man anföra att mycket tycks bero på besparingar och siffran för positiva försäljningsöverraskningar ligger på endast ca 60% av bolagen.

Vi har också sett amerikansk BNP som återhämtar sig med 33% i jämförelse med det andra kvartalet. Jämförelsen kanske dock inte säger så mycket på grund av nedstängningarna i andra kvartalet.

Bostadsmarknad i Sverige har varit fortsatt stark och samtidigt ser vi vissa tecken på industriell återhämtning. En sådan datapunkt var orderingången rörande tunga lastbilar i USA som steg med 27% i oktober.

Närmaste framtiden

Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår i det längre perspektivet. De massiva finans- och penningpolitiska stimulanserna som just nu pumpas ut för att stödja återhämtningen borgar för ett klimat som normalt gynnar aktieinvesteringar. Det kan dock alltid komma rekyler när osäkerheten ökar. Inledningen av hösten brukar också kunna vara en mindre bra börsperiod. Förklaringen till detta brukar vara att man vid denna tid på året börjar titta på nästa års estimat och eventuellt ifrågasätta riktigheten i de tillväxtantaganden som ligger på alla plan från BNP- ner till bolagsnivå. Ifrågasättandet kan även i år komma att aktualiseras, inte minst med tanke på de senaste veckornas tillväxthämmande förnyade åtgärder i syfte att hindra pandemin.

Blandfonderna:

Cicero Hållbar Mix sjönk med 2,29% medan Cicero World 0-50 sjönk med 1% under oktober månad. Index slutade -1,39% respektive -0,64%. Båda fonderna tappade därmed mot sina jämförelseindex och skillnaderna förklaras av räntedelen samt de invalda Hållbara bolagen har klarat sig lite sämre än jämförelseindex i marknadsoron.

Räntefonderna:

Cicero Nordic Corporate Bond slutade +0,08% under oktober månad, Cicero Avkastning sjönk med 0,12% under månaden.

Aktiefonderna:

Cicero Sverige har sammantaget haft en bra start under sina första tretton månader med en uppgång på ca 16%. Under 2020 är Cicero Sverige ca 6% bättre än sitt jämförelseindex. Under oktober var fonden ned med 6% och jämförelseindex -5,8%.

Eligo Strategifond Offensiv sjönk med 4%. Detta var något sämre än jämförelseindex som sjönk med 2,85%. Även här förklaras skillnaden av de invalda Hållbara bolagen som har klarat sig lite sämre än jämförelseindex i marknadsoron.

 Indexfonderna:

Aktiespararna Direktavkastning sjönk med 5,77%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige sjönk med 5,84%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Cicero China Index steg med 2,64% under månaden, vilket var något sämre än jämförelseindex som steg med 2,91%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.