Månadsbrev november – Oron lättar

Under hela november har vi sett fallande amerikanska räntor i kölvattnet av något lägre inflationssiffror i kombination med en något försiktigare räntehöjningsretorik från den amerikanska centralbanken FED.

Världsindex är upp med knappt 2% i svenska kronor men nästan 6% i lokal valuta. Skillnaderna beror på att den amerikanska dollarn har gått ner jämfört med både SEK och andra valutor.

Marknaden
Efter vad som känts som ett år av ständiga besvikelser med högre inflation än väntat vände det äntligen i oktober. Den amerikanska inflationen kom in ett par tiondelar under förväntningarna i oktober och KPI backade till 7,7% från 8,2% månaden innan. Att inflationen nu ser ut att ha börjat falla tillbaka snabbare är något som alla har väntat på och börserna fick glädjefnatt efter siffran. Inflationssiffran banade vägen för starka marknader under hela månaden och spekulationer om en lägre räntehöjning (sannolikt 0,5% efter flera trippelhöjningar) i december bidrog också till återhämtningen. Notera dock att december har inletts med lite starkare makrosiffror både från aktiviteten i tjänstesektorn och arbetsmarknaden i USA, vilket har berövat marknaden en del mod.

Trots starkare börser är fortsatt marknaden ganska säker på att recession lurar på andra sidan årsskiftet. Detta illustreras bland annat av negativa yield-kurvor, bland annat i USA. När marknaden prisar kortare obligationsräntor högre än längre ses det allmänt som en god indikator för kommande recession. I Sverige ser vi en nedgången i ekonomin drivs av lägre privatkonsumtion, där hushållen tyngs av högre inflation och högre räntor samt bopriser som har sjunkit nästan 10 procent och det finns inga tecken på att nedåttrycket lättar. Totalt väntas bopriserna sjunka 20 procent innan de planar ut i mitten av 2023. Inflationen väntas fortsätta stiga till över 11 procent i början av nästa år. Det blir allt tydligare att skillnaderna i ekonomiska utsikter är stora mellan Europa och USA. I USA är arbetsmarknaden fortsatt stark och hjulen snurrar på bra.

Notera att ovanstående scenario inte nödvändigtvis kommer att vara förknippat med negativ börsutveckling. Krisen vi upplever är kopplad till stigande inflation och räntor. En fallande tillväxt kyler av ekonomin och reverserar sannolikt inflationen. Börsen tenderar dessutom alltid att reagera före ekonomin.

Närmaste framtiden
Kortsiktigt kommer marknaden att styras av det osäkra geopolitiska läget i Ukraina och inflations- och ränteutvecklingen. Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår i det längre perspektivet. Värderingar har kommit ner och lyckas vi avvärja hotet om recession ser vi en hel del köpvärda bolag.

Blandfonderna:
Cicero Hållbar Mix steg med 2,7% medan Cicero Yield steg med 1,7% under månaden. Index slutade +1,5% respektive +0,5% Fonderna gick därmed klart bättre än sina jämförelseindex.

Quesada Yield och Quesada Balanserad har under oktober fusionerats med Cicero Yield ovan för att skapa en hållbar fond med bättre förutsättningar till bra avkastning. Likaså har Quesada Offensiv fusionerats med Cicero Global. Vi hoppas alla nya och gamla kunder ska bli nöjda och besvarar gärna alla eventuella frågor.

Räntefonderna:
Cicero Nordic Corporate Bond slutade +1,2% under november månad, Cicero Avkastning var +0,6% medan jämförelseindex var +0,8%.

Quesada Ränta har under oktober fusionerats med Cicero Avkastning ovan för att skapa en hållbar fond med bättre förutsättningar till bra avkastning. Vi hoppas alla nya och gamla kunder ska bli nöjda och besvarar gärna alla eventuella frågor.

Quesada Bond Opportunity steg med 0,8%.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige slutade +7,6% i november medan jämförelseindex var upp 7,3%.

Aktiespararna Småbolag Edge har haft en bra fondstart och under november var fonden upp med 6% medan jämförelseindex var upp med 5,6%.

Cicero Offensiv Hållbar steg med 4,3%. Detta var klart bättre än jämförelseindex som steg med 1,8%.

Cicero Global steg med 3,5%. Detta var klart bättre än jämförelseindex som steg med 1,5%.

Quesada Vision steg med 5%. Detta var bättre än jämförelseindex som steg med 4,4%.

Quesada Sverige har under oktober fusionerats med Cicero Sverige ovan för att skapa en hållbar fond med bättre förutsättningar till bra avkastning. Vi hoppas alla nya och gamla kunder ska bli nöjda och besvarar gärna alla eventuella frågor.

Peabfonden steg med 3,5%. Detta var i linje med jämförelseindex som steg med 3,5%.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning steg med 4,3% vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige steg med 7,3%, vilket var i linje med jämförelseindex.

USA-fonder:
Cicero Optimum Fixed income var upp 2%.

Cicero Optimum ESG Sector var upp 0,7%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.16 Börjar aktiemarknaden att vackla?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.