Månadsbrev mars – Uppgångar trots krig och inflation

Vi välkomnar alla nya Quesadakunder
Vi på Cicero Fonder är glada att välkomna alla nya andelsägare i Quesadafonderna. Quesada köptes under hösten 2021 av Cicerofonder och förvaltas därmed av oss sedan den fjärde februari. Vi hoppas alla nya kunder ska känna sig väl omhändertagna. Har du frågor eller vill komma i kontakt med någon av oss, tveka inte att sända ett email till info@cicerofonder.se eller ringa oss på 08-440 13 80.

Uppgångar trots krig och inflation
Trots ett synnerligen osäkert marknadsläge präglat av kriget i Ukraina, galopperande energipriser och fortsatt oroande inflationstillväxt i snart sagt hela världen har aktiemarknaderna återhämtat en del förlorad mark under mars.

Världsindex var upp med drygt 5% i lokal valuta under mars (0,9% i SEK).

Marknaden
Ukrainakriget var oväntat och chockade marknaden under februari månad. Återhämtningen under mars har däremot varit oväntat snabb. Vi tror att marknaden gör bedömningen att krigssituationen, med stigande energipriser som följd, på sikt kommer att kyla den ekonomiska tillväxten då konsumenternas plånböcker tvingas betala mer för energi och livsmedel. Därmed minskar sannolikheten för att centralbankernas räntehöjningar blir så extensiva som marknaden tidigare har befarat, vilket då i sin tur gynnar riskfylldare tillgångar såsom aktier. Samtidigt har vi under kortare perioder noterat hur amerikanska räntor har antagit ett oroande handelsmönster. Emellanåt har kortare amerikanska räntor, såsom den tvååriga statsobligationsräntan, handlat högre än längre löptider, exempelvis den tioåriga obligationen. Detta brukar ses som en recessionsindikator. Hittills har perioderna med ovanstående mönster varit korta men vi håller ett vakande öga över situationen. Recession är naturligtvis inte eftersträvansvärt.

Under mars har vi fått se fortsatt höga inflationssiffror. Sverige ligger bland de lägsta i Europa och taktar på drygt 4%, Litauen toppar på 14%. Snitt i Europa är drygt 6%. Samtidigt ser vi amerikansk inflation strax under 8%. De flesta centralbanker har ett mål på 2% över tid och det är inte svårt att förstå att centralbankschefer nu vill höja räntorna för att bekämpa inflationen. Även Riksbankens Stefan Ingves har under månaden gjort en helomvändning avseende räntepolitiken och indikerar nu räntehöjningar inom kort, framflyttat från tidigare kommunicerade 2024. När vi kortsiktigt ser så kraftigt avvikande siffror är det naturligtvis mycket svårt att bedöma utvecklingen. Vår bedömning är emellertid att vi succesivt kommer att få se normaliseringar senare i år, frågan är bara hur länge vi ska behöva få vänta.

Närmaste framtiden
Kortsiktigt kommer marknaden att styras av det osäkra geopolitiska läget i Ukraina. På medellång sikt noterar vi att stigande energi och råvarupriser riskerar att förstärka den inflationsoro som marknaden redan hyste innan krigsutbrottet, vilket är negativt för riskfyllda tillgångar och konjunkturens utveckling.
Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår i det längre perspektivet. De massiva finans- och penningpolitiska stimulanserna som just nu trots allt pumpas ut för att stödja återhämtningen via obligationsköp och låga räntor borgar för ett klimat som normalt gynnar aktieinvesteringar.

Blandfonderna:
Cicero Hållbar Mix steg med 0,6% medan Cicero World 0-50 steg med 0,1% under månaden. Index slutade -0,70% respektive -1,5%. Fonderna gick därmed klart bättre än sina jämförelseindex.

Quesada Yield steg med 0,9% medan Quesada Balanserad var oförändrad och Quesada Offensiv steg med 0,6% under månaden. Index slutade +0,6% respektive +0,9 samt +1,3%. Fonderna gick därmed något sämre än sina jämförelseindex.

Räntefonderna:
Cicero Nordic Corporate Bond slutade +0,2% under mars månad, Cicero Avkastning sjönk med 0,2% emedan jämförelseindex var –1,5%.

Quesada Ränta gick slutade -0,1% under mars månad, Quesada Bond Opportunity sjönk med 1,3%.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige slutade +4,1% i mars medan jämförelseindex var ner 0,6%.

Aktiespararna Småbolag Edge har haft en bra fondstart och under mars var fonden upp med 6,6% medan jämförelseindex var upp med 2,9%.

Cicero Offensiv Hållbar sjönk med 0,3%. Detta var något sämre än jämförelseindex som steg med 0,9%.

Quesada Global sjönk med 0,2%. Detta var något sämre än jämförelseindex som steg med 0,9%.

Quesada Vision sjönk med 2,8%. Detta var något sämre än jämförelseindex som steg med 0,5%.

Quesada Sverige sjönk med 0,3%. Detta var något sämre än jämförelseindex som steg med 2,5%.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning steg med 2%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige sjönk med 0,4%, vilket var i linje med jämförelseindex.

USA-fonder:
Nystartade Cicero Optimum Fixed income samt Sector. Sector var upp 2,2% och Fixed Income ner med 3,9%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.