Månadsbrev Mars – Coronavirus skapar oro

Coronavirus skapar oro

Det har varit en trist månad. Vi lever i ovissa tider i kölvattnet av Coronavirusets framfart, samtidigt är det viktigt att inte tappa hoppet och inte glömma bort att vi kommer att ta oss igenom även denna kris.

Vi står kvar vid uppfattningen att vårt fokus på kvalitets-bolag i våra strukturerade faktorförvaltningsmodeller kommer att ta oss ur krisen relativt bra.

Vad har vi gjort

När marknaden började gå dåligt i början av mars tog vi ner vår aktierisk i de mandat där det är möjligt, som exempelvis blandfonderna. Vi noterar att dessa klarat sig bra i jämförelse med konkurrenterna.

Marknaden

Den oro som marknaden främst hyser handlar åter om risken för en global recession. I tider som dessa kommer investerare att söka sig till säkra hamnar. Tillväxtländer med höga skulder och företag med stor hävstång kommer därför drabbas först av omlokaliseringen av kapital. Centralbankerna står i frontlinjen och har stor betydelse för små och mellanstora bolag som är särskilt känsliga för minskade kassaflöden. Amerikanska centralbanken, Fed, utlovade i likhet med ECB gigantiska stödprogram för köp av obligationer, s.k QE. Båda bankerna angav ”No Limit”” på storleken av dessa köp.

Amerikanska politiker har varit kraftfulla i sina åtgärder på det finanspolitiska området. I Sverige anser vi att politikerna hittills har varit för försiktiga, trots Sveriges goda statsfinanser.

Tyvärr har EU på det finanspolitiska planet svårt att komma överens. Det är lite svårbegripligt då det är i tider som dessa en union borde stå stark och kraftfull.

Närmaste framtiden

Vi är av naturliga skäl nu mindre optimistiska kring första halvåret 2020.  Effekterna av åtgärderna för att förhindra virusspridningen kommer att påverka världsekonomins och bolagens tillväxt negativt. Tills vi vet effekterna av detta kommer börsens volatilitet att vara hög. Vi räknar emellertid med en förhållandevis kort kris och menar att det låga ränteläget i kombination med penning- och finanspolitiska stimulanser talar för en snabb återhämtning när väl krisen är över. Förhoppningsvis får vi uppleva detta under andra halvåret 2020.

Fondutveckling

Blandfonderna:
Cicero Hållbar Mix och Cicero World 0-50 sjönk med 5,94% respektive 6,26% under mars månad medan index slutade -5,79% respektive -3,07%. Huvudsakligen förklaras skillnaderna mot jämförelseindex av exponeringen mot företagsobligationer i fonderna.

Räntefonderna:
Cicero Nordic Corporate Bond slutade -9,36% under mars månad, vilket var sämre än jämförelseindex, som sjönk med 2,27%. Cicero Avkastning sjönk med 4,96% under månaden jämfört med index som var ner 2,07%. Skillnaderna förklaras av fallande kurser på företagsobligationer och längre duration i Index i jämförelse med fonderna i samband med oron för Coronavirus.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige har sammantaget haft en bra start under sina första sex månader. Mars innebar dock en nedgång för fonden på 13,31% medan jämförelseindex sjönk med 10,56%.

Eligo Strategi Offensiv sjönk med 8,85%. Jämförelseindex sjönk med 10,87%.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning sjönk med 15,65%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige sjönk med 11,08%, något sämre än jämförelseindex som föll med 10,56%. Avvikelsen är relaterad till utdelningarna i Handelsbanken och Nordea som Index är korrigerat för men som senarelagds av bolagen.

Cicero China Index minskade med 3,97% under månaden, vilket var något sämre än jämförelseindex som föll med 3,68%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.