Månadsbrev Maj – Aktiemarknaden närmar sig plus på året

Oron och volatiliteten har avtagit under maj och ersatts med optimism om återhämtning i takt med att länder öppnas igen efter tidigare nedstängning på grund av Corona.

Om man tittar på Världsindex i svenska kronor är uppgången begränsad till knappt 1% under maj. Om man däremot tittar på Världsindex i USD, finner vi en helt annan bild med en i stort sett dagligen positiv marknad där månaden summeras till drygt +5%.

Förklaringen till skillnaden beror på styrkan i den svenska valutan. På valutamarknaden anses det allmänt att Sverige kommer att komma ur krisen med lägre skuldacceleration än övriga länder där nedstängningarna har varit mer omfattande. Kronan har därmed exempelvis stärkts med över 4% mot den amerikanska dollarn under maj.

Vi står kvar vid uppfattningen att vårt fokus på kvalitetsbolag i våra strukturerade faktorförvaltningsmodeller kommer att ta oss ur krisen relativt bra. Ett tydligt exempel på detta är att Sverigefonden fortsätter att gå mycket bra och slår sitt jämförelseindex med över 3,5% under månaden. Notera gärna att fonden tillhör det absoluta toppskiktet bland Sverigefonder både i år och sedan starten i september 2019.

Vad har vi gjort under krisen?

När marknaden föll i början av mars tog vi ner vår aktierisk i de mandat där det är möjligt, som exempelvis blandfonderna. När vi sedan anade lite starkare marknader i början av april tog vi upp aktierisken igen och har därmed följt med fint under återhämtningen.

Marknaden

Oron under mars och april har förbytts i optimism. Marknaden är för tillfället övertygad om att de kraftiga penning- och finanspolitiska stimulanserna kommer att bidra till snabba vinståterhämtningar för bolagen.

Värt att notera är att vi har sett en tydlig förändring av investerarnas preferenser rörande favoriserade bolag och branscher under månaden. I den tidiga återhämtningsfasen från början av april var det främst teknikbolag som gick starkt, då de ansågs mindre påverkade av krisen. Under maj har det främst varit cykliska bolag i industri och banksegmentet, där det krävs en reell nationell ekonomisk återhämtning för att vinsterna ska återvända, som har gått bäst. Frågan är naturligtvis om marknaden är för positiv och har tagit ut för stora segrar i förskott så att det därmed finns risk för bakslag, eller om den reella ekonomiska återhämtningen faktiskt har börjat.

Närmaste framtiden

Vi är av naturliga skäl mindre optimistiska kring bolagens första halvår 2020.  Effekterna av åtgärderna för att förhindra virusspridningen kommer att påverka världsekonomins och bolagens tillväxt negativt. Emellertid menar vi att det låga ränteläget i kombination med penning- och finans-politiska stimulanser talar för en ganska snabb återhämtning när väl krisen är över. Marknaden har under april och maj diskonterat detta scenario. Förhoppningsvis får vi uppleva den realekonomiska vändningen under andra halvåret 2020.

Fondutveckling

Blandfonderna: 
Cicero Hållbar Mix och Cicero World 0-50 steg med 0,1% respektive 0,28% under maj månad medan index slutade +0,2% respektive -0,28%. Skillnaderna mot jämförelseindex var därmed små under månaden.

Räntefonderna: 
Cicero Nordic Corporate Bond slutade +1,34% under maj månad, vilket var klart bättre än jämförelseindex, som steg med 0,45%. Cicero Avkastning steg med 0,67% under månaden jämfört med index som var upp 0,39%. Skillnaderna förklaras av återhämtningar i kurserna på företagsobligationer, samt att marknaden har fortsatt att normaliserats.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige har sammantaget haft en bra start under sina första nio månader. Maj var inget undantag; fonden steg med 7,01% medan jämförelseindex steg med 3,34%.

Eligo Strategifond Offensiv sjönk med 0,74%. Jämförelseindex steg med 0,83%.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning steg med 3,5%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige steg med 3,32%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Cicero China Index sjönk med 7,67% under månaden, vilket var bättre än jämförelseindex som sjönk med 8,33%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.16 Börjar aktiemarknaden att vackla?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.