Månadsbrev Juni – Semestern närmar sig med avtagande volatilitet

Oron och volatiliteten har avtagit under juni och ersatts av optimism som främst bygger på ökade finans- och penningpolitiska åtgärder för att stötta världens ekonomier.

De trender som marknaden fokuserar på i övrigt är en viss återhämtning i oljepriset, samt en fortsatt försvagad amerikansk dollar då det för närvarande anses att USA är det land som spenderar mest, och därmed skapar störst budgetunderskott, för att bekämpa Coronakrisen.

Det är roligt att se att vårt fokus på kvalitetsbolag i våra strukturerade faktorförvaltningsmodeller fortsatt fungerar bra. Under juni är alla våra aktivt förvaltade fonder i linje med eller bättre än sina respektive jämförelseindex. När vi summerar halvåret noterar vi exempelvis att vår Sverigefonden fortsätter att gå mycket bra och är i toppen bland Sverigefonder 2020.

Vad har vi gjort under krisen?

När marknaden föll i början av mars tog vi ner vår aktierisk i de mandat där det är möjligt, som exempelvis blandfonderna. När vi sedan anade lite starkare marknader i början av april tog vi upp aktierisken igen och har därmed följt med fint under återhämtningen.

Marknaden

Oron under mars och april har förbytts i optimism. Marknaden är för tillfället övertygad om att de kraftiga penning- och finanspolitiska stimulanserna kommer att bidra till snabba vinståterhämtningar för bolagen.

Värt att notera är att vi har sett en tydlig förändring av investerarnas preferenser rörande favoriserade bolag och branscher under månaden. I den tidiga återhämtningsfasen från början av april var det främst teknikbolag som gick starkt, då de ansågs mindre påverkade av krisen. Under maj och juni har det främst varit cykliska bolag i industri och banksegmentet, där det krävs en reell nationell ekonomisk återhämtning för att vinsterna ska återvända, som har gått bäst.

Närmaste framtiden

Det ska bli mycket intressant att följa rapporterna för det andra kvartalet under juli månad. Det kommer att vara svaga till mycket svaga rapporter. Den stora frågan är om investerare har tagit ned sina estimat tillräckligt mycket.

Vi är av naturliga skäl mindre optimistiska kring bolagens första halvår 2020.  Effekterna av åtgärderna för att förhindra virusspridningen kommer att påverka världsekonomins och bolagens tillväxt negativt. Emellertid menar vi att det låga ränteläget i kombination med penning- och finans-politiska stimulanser talar för en ganska snabb återhämtning när väl krisen är över. Marknaden har under april och maj diskonterat detta scenario. Förhoppningsvis får vi uppleva den realekonomiska vändningen under andra halvåret 2020.

 

Fondutveckling

Blandfonderna: 
Cicero Hållbar Mix och Cicero World 0-50 steg med 1,3% respektive 1,27% under juni månad medan index slutade +1,20% respektive +0,69%. Skillnaderna mot jämförelseindex var därmed små under månaden men förklaras av bättre aktieval och återhämtningar på obligationsmarknaden.

Räntefonderna: 
Cicero Nordic Corporate Bond slutade +1,93% under juni månad, Cicero Avkastning steg med 1,27% under månaden.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige har sammantaget haft en bra start under sina första tio månader. Under 2020 är Cicero Sverige 2,18% bättre än sitt jämförelseindex. Under juni var fonden i princip i linje med sitt jämförelseindex.

Eligo Strategifond Offensiv steg med 2,11%. Jämförelseindex steg med 2,01%.

Indexfonderna:

Aktiespararna Direktavkastning steg med 2,44%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige steg med 2,21%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Cicero China Index steg med 1,59% under månaden, vilket var bättre än jämförelseindex som steg med 0,4%.

 

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Veckobrev v.6 Kina vill reglera fram starkare aktiemarknad

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.