Månadsbrev Juni – Räntor och börs stiger

Juni har präglats av fortsatta uppgångar på börsen med amerikanska teknikbolag i topp efter Nvidias positiva vinstvarning i maj.

Bortsett från FED har många centralbanker fortsatt att höja sina styrräntor, inklusive den svenska Riksbanken.

Marknadsräntor har också varit stigande. Världsindex är upp med omkring 4,5% i svenska kronor under månaden.

Marknaden
Månaden inleddes med att representanthuset och senaten godkände den överenskommelse som president Joe Biden och republikanernas talman Kevin McCarty kommit fram till kring skuldtaket. En potentiellt katastrofal default var därför avvärjd även denna gång, åtminstone till efter valet 2024. Marknaderna steg brett på denna information.

Även om den amerikanska centralbanken FED lät bli att höja räntan i juni har centralbankschef Powell fortsatt att vara hökaktig i sina uttalanden under månaden. Arbetsmarknaden och tjänstesektorn är fortsatt för starka anser han. Han har dessutom gjort klart för marknaden att det absolut kan bli tal om mer än ytterligare en räntehöjning till i USA innan han anser att inflationen har bekämpats. Därmed har marknaden höjt sina ränteestimat under månaden och marknadsräntorna har stigit. Exempelvis har den tvååriga amerikanska räntan stigit med 50 bps till 4,95%. För en månad sedan var marknaden klar över att räntorna var på väg ner. I dag är det inte lika säkert. Även om dramatiken uteblir kan man konstatera att marknaden nu prisar in ytterligare en räntehöjning innan cykeln är fulländad. Därför är det lite förvånande att börserna också har förblivit starka.

Svenska Riksbanken höjde räntan under sista veckan i juni med 0,25% helt enligt förväntningarna, varför den svenska kronan förblev fortsatt svag. Riksbanken påpekar att man inte har ett mål för kronan, vilket är sant, Riksbanken har endast ett mål för inflationen medan ekonomisk stabilitet ska hanteras av Finansinspektionen och politikerna. Riksbanken berättade också om en manöver som man nu ska snabbutreda. Man vill minska valutarisken i valutareserven och en del av den svenska valutareserven ska därmed säkras. Utgångspunkten är att det belopp som valutasäkras motsvarar ungefär en fjärdedel av valutareservens 410 miljarder. Detta görs således genom att köpa kronor och sälja utländsk valuta vilket också kan bidraga till att stärka kronan, även om Riksbanken är tydlig med att en starkare krona inte är ett mål som de förfogar över. Kronan stärktes trots allt något på ovanstående offentliggörande.

Närmaste framtiden
Kortsiktigt kommer marknaden att styras av det osäkra geopolitiska läget i Ukraina och inflations- och ränteutvecklingen. Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår i det längre perspektivet. Värderingar ser fortfarande attraktiva ut och lyckas vi avvärja hotet om recession ser vi en hel del köpvärda bolag.

Blandfonderna:
Cicero Hållbar Mix steg med 2,6% medan Cicero Yield steg med 1,6% under månaden. Index slutade +2,4% respektive +1,5%.

Räntefonderna:
Cicero Nordic Corporate Bond slutade +0,2% under juni månad, Cicero Avkastning var +0,1% medan jämförelseindex var -0,3%.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige slutade +3,4% i juni medan jämförelseindex var upp 2,8%.

Aktiespararna Småbolag Edge har haft en bra fondstart och under juni var fonden upp med 0,5% medan jämförelseindex var ner med 0,5%.

Cicero Offensiv Hållbar steg med 4,9%. Detta var något sämre än jämförelseindex som steg med 5,5%.

Cicero Global steg med 3,9%. Detta var något sämre än jämförelseindex som steg med 5,5%.

Peabfonden sjönk med 1,2%. Detta var något sämre än jämförelseindex som steg med 1,5%.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning steg med 5,7% vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige steg med 2,2% vilket var i linje med jämförelseindex.

USA-fonder:
Cicero Optimum Fixed income var ner 0,2%

Cicero Optimum ESG Sector var upp 5,3%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.13 Stilla veckan gav små marknadsrörelser

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.