Månadsbrev juni – Räntehöjningar och trista börser

Juni har varit ytterligare en trist börsmånad med fokus på räntehöjningar och om dessa kan komma att knäcka konjunkturen.

Efter en viss stabilisering under sista veckan var världsindex slutligen ner med 4,2% i lokal valuta under juni.

Marknaden
Riksbanken höjde i juni reporäntan med 0,50 procentenheter till 0,75 procent, samtidigt som FED höjde med hela 0,75 procent. Den svenska direktionen var enig om både räntebeslutet och räntebanan. Riksbanken kommer dessutom under andra halvåret dra ner på sina stödköp och köpa obligationer för 18,5 miljarder kronor i stället för som tidigare beslutat 37 miljarder kronor.

Efter räntehöjningarna tilltog börsnedgångarna efter oro kring om allt för kraftiga räntehöjningar för att stävja inflationen kommer att få konjunkturen på fall.

Under månaden har vi noterat tre oroande trender som kan understödja ett mer negativt konjunkturscenario.

Allt fler företag sänker prognoser och vittnar om sämre konsumentaktivitet. Vi har bland annat noterat bolag i vitt skilda branscher såsom Getinge och XXL varna för lägre aktivitet. Även detaljhandelsstatistik visar på vikande siffror, vilket har varit ovanligt under de senaste 15 åren.

Fastigheter är traditionellt ett osäkerhetsmoment i ekonomin som tenderar att vara utlösande faktor för kriser och skapa problem för både banker och ekonomier i kristider. Det viktigaste för den svenska ekonomin är däremot fastighetsvärden på villor och bostadsrätter, om det här finns en bubbla på grund av priser som har stigit för mycket efter många år av fallande räntor kan det skapa problem. Konsumenter som ser värdet på sin största och viktigaste tillgång, hemmet och kanske sommarhuset, falla är naturligtvis mindre benägna att fortsätta att spendera, vilket lätt kan leda till krympande tillväxt i ekonomin. Säsongsrensat sjönk priserna på bostäder i maj med 1,2 procent. Prisnedgångarna verkar dessutom ha fortsatt in i juni.

Regeringen väljer att dra ner tillväxtprognosen rejält för Sverige. Sveriges BNP väntas nu öka med 1,9 procent i år och 1,1 procent nästa år. I prognosen i vårbudgeten, för endast två månader sedan, väntades BNP öka 3,1 procent i år och 1,6 procent nästa år. Finansministern konstaterar att en hög inflation och stigande räntor väntas leda till att tillväxten i den svenska ekonomin sjunker från andra halvåret i år. Vi konstaterar att prognosförändringarna från rikets mest kvalificerade bedömare har varit mycket snabba och, vän av ordning, skulle möjligen kunna ifrågasätta kvalitén i estimaten givet osäkerheten som råder.

Sammantaget har vi här identifierat tre faktorer med negativ trend under månaden som är mycket viktiga att fortsätta studera noga för att kunna skapa sig en uppfattning om vart marknaden är på väg.

Närmaste framtiden
Kortsiktigt kommer marknaden att styras av det osäkra geopolitiska läget i Ukraina och inflations- och ränteutvecklingen. Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår i det längre perspektivet. Värderingar har kommit ner och lyckas vi avvärja hotet om recession ser vi en hel del köpvärda bolag.

Blandfonderna:
Cicero Hållbar Mix sjönk med 3,3% medan Cicero World 0-50 sjönk med 3,2% under månaden. Index slutade -2,4% respektive -1,5% Fonderna gick därmed något sämre än sina jämförelseindex.

Quesada Yield sjönk med 7,4% medan Quesada Balanserad sjönk med 3,6% och Quesada Offensiv sjönk med 5,1% under månaden. Index slutade -7,1% respektive -7,5% samt -7,8%. Fonderna gick därmed något sämre än sina jämförelseindex.

Räntefonderna:
Cicero Nordic Corporate Bond slutade -3,7% under juni månad, Cicero Avkastning var -1,7% medan jämförelseindex var –1,0%.

Quesada Ränta slutade -0,9% under juni månad, Quesada Bond Opportunity sjönk med 3,3%.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige slutade -15,1% i juni medan jämförelseindex var ner 8,3%.

Aktiespararna Småbolag Edge har haft en bra fondstart och under juni var fonden ner med 11,7% medan jämförelseindex var ner med 13,5%.

Cicero Offensiv Hållbar sjönk med 4,1%. Detta var bättre än jämförelseindex som sjönk med 4,2%.

Quesada Global sjönk med 2,2%. Detta var klart bättre än jämförelseindex som sjönk med 4,2%.

Quesada Vision sjönk med 10,6%. Detta var något sämre än jämförelseindex som sjönk med 6,4%.

Quesada Sverige sjönk med 8,4%. Detta var klart bättre än jämförelseindex som sjönk med 11,9%.

Peabfonden sjönk med 13,1%. Detta var något sämre än jämförelseindex som sjönk med 10,4%.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning sjönk med 11,5%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige sjönk med 8,6%, vilket var i linje med jämförelseindex.

USA-fonder:
Nystartade Cicero Optimum Fixed income samt Sector. Sector var ner 2,3% och Fixed Income var upp med 2,1%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.