Månadsbrev Juli – Semestervädret är som börsen: ”klart till halvklart”

Juli månad har varit ganska bra med mindre uppgångar på de flesta marknader. Notera även i detta sammanhang att den svenska kronan har gått mycket starkt och när vi exempelvis presenterar jämförelseindex för våra globala fonder är dessa index i negativt territorium för alla tre i svenska kronor ovan. Skulle de räknats i exempelvis dollar hade de alla varit på plus.

Det är något som vi kommer att ha fokus på den närmaste tiden då kronförstärkningar historiskt missgynnar svenska exportbolag.

Det är roligt att se att vårt fokus på kvalitetsbolag i våra strukturerade faktorförvaltningsmodeller fortsatt fungerar bra. Under juli är alla våra aktivt förvaltade fonder åter bättre än sina respektive jämförelseindex.

Vad har vi gjort under krisen?

När marknaden föll i början av mars tog vi ner vår aktierisk i de mandat där det är möjligt, som exempelvis blandfonderna. När vi sedan anade lite starkare marknader i början av april tog vi upp aktierisken igen och har därmed följt med fint under återhämtningen.

Marknaden

Månaden inleddes ganska optimistiskt under förhoppningar om bra rapporter och en tro på snabb återhämtning. Rapporterna har förvisso över lag infriat lågt ställda förväntningar och vi har sett kortsiktigt positiva reaktioner ifrån många bolag i skilda branscher. Optimismen avtog dock mot slutet av månaden när vi fick fler och fler indikationer på förnyade pandemiska utbrott, inte minst ifrån USA.

Även Donald Trump har varit aktiv med att störa sommarfriden på börsen med diverse inrikes- och utrikespolitiska grepp. Det märks att valet närmar sig och att hans opinionssiffror inte ser så bra ut. Han har uttalat att han vill senarelägga valet. Han motsätter sig vidare kraftfullt poströstning som han menar sannolikt kan manipuleras av demokraterna och påhoppen på Kina har avlöst varandra under månaden. Än så länge verkar Kina ta det hela med ro och har i princip endast besvarat Trumps beordrade stängning av det Kinesiska Konsulatet i Houston med en motsvarande åtgärd i en kinesisk stad.

Under månadens sista vecka såg vi BNP siffror för det andra kvartalet komma in. USA har sett sin största BNP-nedgång sedan andra världskriget med -9,9% kvartal över kvartal, vilket motsvarar -32,9% i årstakt. EU:s största länder har också rapporterat och exempelvis Tyskland, Frankrike och Spanien upprörde marknaden med -10,1%, -13,8% respektive -18,5% kvartal över kvartal i förändringstakt. Talen är kraftfullt negativa även om det också låg i förväntansbilden. Från dessa nivåer hoppas vi nu på en snabb förbättring.

Närmaste framtiden

Med första halvåret avklarat är vi nu ganska optimistiska kring den realekonomiska återhämtningen under andra halvåret. Visst kan det komma bakslag både rörande pandemin och återhämtningen. Emellertid menar vi att det låga ränteläget i kombination med penning- och finanspolitiska stimulanser talar för en ganska snabb och stark återhämtning. En del är diskonterat på börserna redan men vi tror ändå att det är rätt att vara fortsatt exponerad.

Fondutveckling

Blandfonderna: 
Cicero Hållbar Mix och Cicero World 0-50 steg med 1,3% respektive 1,27% under juni månad medan index slutade +1,20% respektive +0,69%. Skillnaderna mot jämförelseindex var därmed små under månaden men förklaras av bättre aktieval och återhämtningar på obligationsmarknaden.

Räntefonderna: 
Cicero Nordic Corporate Bond slutade +0,79% under juli månad, Cicero Avkastning steg med 0,58% under månaden.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige har sammantaget haft en bra start under sina första elva månader. Under 2020 är Cicero Sverige ca 5% bättre än sitt jämförelseindex. Under juli var fonden ungefär 3% bättre än sitt jämförelseindex.

Eligo Strategifond Offensiv steg med 2,11%. Detta var också bättre än jämförelseindex som endast steg med 2,01%.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning steg med 3,26%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige steg med 2,56%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Cicero China Index steg med 2,86% under månaden, vilket var sämre än jämförelseindex som sjönk med 2,03%.

Dela artikeln

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on print
Share on whatsapp

Tidigare nyheter

Månadsbrev maj – Avvaktande utveckling

Börserna runt om i världen var avvaktande under maj med förnyad inflationsoro i inledningen av månaden. Viktigaste hållpunkt i juni …

Läs mer

Veckobrev v.23 – Aktiespararna Småbolag Edge – ny fond tisdagen den 15/6

Världens börser har varit avvaktande i väntan på torsdagens amerikanska inflationssiffror. Inflationsoron avtar ytterligare en aning, kanske till följd av …

Läs mer

Veckobrev v.22 – Inflationsoron släpper sitt grepp?

Världens börser har varit avvaktande med en försiktigt positiv underton i veckan. Inflationsoron verkar avta och som följd faller marknadsräntorna …

Läs mer

Lansering av Aktiespararna Småbolag Edge den 15 juni

Den 15 juni lanserar Cicero Fonder Aktiespararna Småbolag Edge i samarbete med medlemsorganisationen Aktiespararna.  Den nya aktivt förvaltade fonden investerar …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.