Månadsbrev februari – Kriget i Ukraina överskuggar allt

Vi välkomnar alla nya Quesadakunder
Vi på Cicero Fonder är glada att välkomna alla nya andelsägare i Quesadafonderna. Quesada köptes under hösten 2021 av Cicerofonder och förvaltas därmed av oss sedan den fjärde februari. Vi hoppas alla nya kunder ska känna sig väl omhändertagna. Har du frågor eller vill komma i kontakt med någon av oss, tveka inte att sända ett email till info@cicerofonder.se eller ringa oss på 08-440 13 80.

Angående Ukraina/Ryssland krisen
Tyvärr innebär den pågående Ukraina/Ryssland-krisen att aktiemarknaderna går ned samtidigt som de långa räntorna sjunker och kreditspreadarna ökar.
Fondbolaget har en investeringsfilosofi som präglas av ett väl avvägt risktagande med fokus på kapitalbevarande och en långsiktig god värdetillväxt.
Cicero Fonder har dessutom ingen exponering mot Ryssland i sina fonder.
Fonderna bör därför utvecklas bättre i denna marknad jämfört med den globala aktiemarknaden.

Med förhoppningar om en stabilare aktiemarknad.
Christer Sterndahlen, Vd Cicero Fonder AB

Kriget i Ukraina överskuggar allt
Det som ingen trodde skulle hända inträffade. Ryssland anföll Ukraina. Marknaden har naturligtvis tagit intryck av händelseutvecklingen och handlat mycket negativt samtidigt som vi har sett kraftigt stigande råvarupriser och en mycket svag svensk krona.

Världsindex var ner med drygt 4,5% i lokal valuta under februari.

Marknaden
I tider av osäkerhet önskar investerare globalt söka sig mot tryggare och likvidare tillgångar vilket vanligtvis är negativt för aktiemarknaden, räntebärande papper med högre risk samt mindre valutor. Tyvärr drabbar alla dessa faktorer den svenska marknaden lite mer än större marknader såsom USA med likvidare värdepapper i genomsnitt och dessutom en valuta som många ses som säker i oroliga tider.

Vidare kommer vi att vara uppmärksamma på inflationsutvecklingen under den närmaste tiden då energiprisökningarna riskerar att öka på den redan något höga inflationen vi har sett under det senaste halvåret. Högre inflation leder till risk för högre räntor vilket därmed missgynnar investeringar i riskfyllda tillgångar såsom aktier.

Närmaste framtiden
Kortsiktigt kommer marknaden att styras av det osäkra geopolitiska läget i Ukraina. På medellång sikt noterar vi att stigande energi och råvarupriser riskerar att förstärka den inflationsoro marknaden redan hyste innan krigsutbrottet, vilket är negativt för riskfyllda tillgångar och konjunkturens utveckling.
Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår i det längre perspektivet. De massiva finans- och penningpolitiska stimulanserna som just nu trots allt pumpas ut för att stödja återhämtningen via obligationsköp och låga räntor borgar för ett klimat som normalt gynnar aktieinvesteringar.

Blandfonderna:
Cicero Hållbar Mix sjönk med 1,1% medan Cicero World 0-50 sjönk med 0,71% under månaden. Index slutade -0,95% respektive -0,68%. Fonderna gick därmed något sämre än sina jämförelseindex.

Quesada Yield sjönk med 2,06% medan Quesada Balanserad sjönk med 2,72% och Quesada Offensiv sjönk med 3,55% under månaden. Index slutade -3,16% respektive -3,47% samt -3,71%. Fonderna gick därmed bättre än sina jämförelseindex och fortsätter den positiva trenden gentemot jämförelseindex.

Räntefonderna:
Cicero Nordic Corporate Bond slutade -1,52% under februari månad, Cicero Avkastning sjönk med 1,1% emedan jämförelseindex var -0,87%.

Quesada Ränta gick slutade -0,61% under februari månad, Quesada Bond Opportunity sjönk med 1,44%.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige slutade -8,79% i februari medan jämförelseindex var ner 6,76%.

Aktiespararna Småbolag Edge har haft en bra fondstart och under februari var fonden ner med 9,93% medan jämförelseindex var ner med 6,26%.

Eligo Strategifond Offensiv sjönk med 2,31%. Detta var något sämre än jämförelseindex som sjönk med 1,08%.

Quesada Global sjönk med 1,54%. Detta var något sämre än jämförelseindex som sjönk med 1,08%.

Quesada Vision sjönk med 7,74%. Detta var något sämre än jämförelseindex som sjönk med 3,90%.

Quesada Sverige sjönk med 7,25%. Detta var något sämre än jämförelseindex som sjönk med 6,76%.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning sjönk med 5,05%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige sjönk med 7,71%, vilket var i linje med jämförelseindex.

USA-fonder:
Nystartade Cicero Optimum Fixed income samt Sector. Sector var ner 1,67% och Fixed Income ner med 0,44%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.9 Åter väntan på amerikansk inflation…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.