Månadsbrev Februari – Coronavirus eliminerar årets börsuppgång

Coronavirus eliminerar årets börsuppgång

Det har varit en trist månad där rapportperioden har avslutats med genomsnittligen bättre rapporter än förväntat. Tyvärr flyttades dock fokus helt över till Coronaviruset under senare delen av månaden. Vi ska nedan försöka belysa vår syn på virusoron.

Vi är glada att kunna meddela att Cicero Nordic Corp. har valts ut som en av de tre bästa företagsobligationsfonderna i Sverige 2019 av Morningstar.

Allt började bra – sen kom Corona

Februari inleddes i positiv riktning med stöd av fina bolagsrapporter.

Från mitten av månaden började rapporterna om virusspridning till flera länder sippra ut och slutligen eskalera in i riktig börsoro när Italien utropade nödläge med 3000 smittade och även Iran rapporterade över 3000 smittade.

Den oro som marknaden främst hyser handlar åter om risken för en global recession. I tider som dessa kommer investerare att söka sig till säkra hamnar. Tillväxtländer med höga skulder och företag med stor hävstång kommer därför drabbas först av omlokaliseringen av kapital. Centralbankerna står i frontlinjen och har stor betydelse för små och mellanstora bolag som är särskilt känsliga för minskade krediter. Amerikanska centralbanken Fed sänkte räntan med 50 punkter i veckan och vi kan nog räkna med ytterligare en sänkning under de kommande månaderna. Vi har även sett bl.a. Australien och Kanada sänka sina styrräntor.

Kanske kan krisen leda till större samordning mellan centralbanker och regeringar världen över. Det är heller inte omöjligt att tro att krisen kan leda till att Kina och USA kommer överens i handelsförhandlingarna. Något som vi har efterlyst under flera års tid är expansiv finanspolitik i Europa med inriktning mot exempelvis grön infrastruktur och transformation till hållbar energiförsörjning genom satsningar på förnyelsebara energikällor. Nu har man chansen att genomföra detta. Det är i tider av kris som unioner som EU bör visa sin fulla potential, det ska bli intressant att se om man kan enas kring dessa frågor.

Närmaste framtiden

Vi är något mindre optimistiska kring första halvåret 2020.  Effekterna av åtgärderna för att förhindra virusspridning kommer påverka världsekonomins och bolagens tillväxt negativt. Tills vi vet effekterna av detta kommer börsens volatilitet att öka. Vi räknar emellertid med en ganska kort kris och menar att det låga ränteläget i kombination med penning- och finanspolitiska stimulanser talar för en snabb återhämtning när väl krisen är över.

Fondutveckling:

Blandfonderna:

Cicero Hållbar Mix och Cicero World 0-50 sjönk med 6,26% respektive 2,96% under februari månad medan index slutade -3,36% respektive -1,3%.

Räntefonderna:

Cicero Nordic Corporate Bond slutade -0,22% under februari månad, vilket var något sämre än jämförelseindex, som steg med 0,27%. Cicero Avkastning steg med 0,04% under månaden jämfört med index som var upp 0,0,08%. Skillnaderna förklaras av fallande räntor och längre duration i Index i jämförelse med fonderna i samband med oron för Coronavirus.

Aktiefonderna:

Cicero Sverige har haft en bra start under sina första fem månader. Februari innebar en nedgång för fonden på 8,01% medan jämförelseindex sjönk med 6,35%.

Eligo Strategi Offensiv sjönk med 8,18%. Jämförelseindex sjönk med 8,31%.

Indexfonderna:

Aktiespararna Direktavkastning sjönk med 7,26%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige steg med 6,38%, i linje med jämförelseindex.

Cicero China Index steg med 2,13% under månaden, vilket var något sämre än jämförelseindex som föll med 2,33%.

Följ oss via sociala medier:

Facebook         Instagram        LinkedIn

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.