Månadsbrev December – Börsen stiger på hopp om räntesänkningar

December har varit en bra börsmånad globalt. Amerikanska S&P 500 har fortsatt att leda marknaden uppåt och slutade exempelvis månaden upp drygt 4,5% i lokal valuta, vilket i svenska kronor dock endast summerade till +0,2% efter att kronan har fortsatt att stärkas. Notera gärna att alla Ciceros aktivt förvaltade fonder med aktieinslag slår sina jämförelseindex under december.

Marknaden
Under månaden har marknaden succesivt prisat in fler räntesänkningar i USA under 2024 i takt med att marknadsräntorna också har fallit. Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan är exempelvis ner från 4,20% till 3,90% under månaden. Marknaden tror nu på att FED:s styrränta ska ner 1,5%-enheter under 2024. Vi vet sedan gammalt att de här prognoserna är instabila och kan komma att reverseras vid tecken på att inflationen återkommer, med fallande börser som följd.

Marknaden har fortsatt följa inflationsdata noga under månaden. I USA kom novembersiffrorna för kärninflation in helt i linje med förväntningarna på +0,3%. FED:s favoritmått, PCE, kom in på 0,2%. Kärn-PCE-inflationen har, omräknat till årstakt, under de senaste sex månaderna närmat sig målet 2% vilket stödjer förväntningarna om att Fed kan börja sänka räntan under våren.

I Sverige överraskade den så kallade kärninflationstakten positivt i december. KPIF exklusive energi, summerades till 5,4 procent. Här låg förväntningarna på 5,9 procent. Trots att el- och räntekostnaderna steg i november ser vi att den totala inflationstakten avtar

Geopolitiken har präglat nyhetsflödet december vilket påminner om att 2024 ingalunda blir ett lätt år för världsfreden, vilket sannolikt kommer att påverka marknaderna. Striderna mellan Israel och Hamas i Gaza fortsätter trots nya försök från FN och nu senast från Egypten att få till ett avbrott i striderna. I Ukraina fortsätter ställningskriget när vädret och markförhållandena gör det svårt för någon av sidorna att vinna terräng. En akut brist på artilleriammunition breder också ut sig över Ryssland fortsätter sin hybridkrigföring och meddelade att Finland blir först att råka illa ut om det sker en upptrappning mellan Ryssland och Nato.

Osäkerheten i Röda Havet är fortsatt stor efter de återkommande attackerna från den jemenitiska Huthirörelsen mot fraktfartyg på väg till och från Suezkanalen.

Närmaste framtiden
Kortsiktigt kommer marknaden att styras av det osäkra geopolitiska läget i Ukraina och mellanöstern samt inflations- och ränteutvecklingen. Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår i det längre perspektivet. Värderingar ser attraktiva ut på många håll och lyckas vi avvärja hotet om recession ser vi en hel del köpvärda bolag.

Blandfonderna:
Cicero Hållbar Mix steg med 2,6% medan Cicero Yield steg med 1,4% under månaden. Index slutade +2% respektive +1%.

Räntefonderna:
Cicero Nordic Corporate Bond slutade 0,1% under november månad, Cicero Avkastning var +0,6% medan jämförelseindex var +1,3%.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige slutade +11% i november medan jämförelseindex var upp 8,4%.

Aktiespararna Småbolag Edge var under november upp med 15,5% medan jämförelseindex var upp med 10,9%.

Cicero Offensiv Hållbar steg med 4%. Detta var något bätte än jämförelseindex som steg med 2,7%.

Cicero Global steg med 3,2%. Detta var något bätte än jämförelseindex som steg med 2,7%.

Peabfonden steg med 11%. Detta var något bätte än jämförelseindex som steg med 8,9%.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning steg med 6,4% vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige steg med 7,8% vilket var i linje med jämförelseindex.

USA-fonder:
Cicero Optimum Fixed income var upp med 2,7%

Cicero Optimum ESG Sector var upp med 2,4%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.9 Åter väntan på amerikansk inflation…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.