Månadsbrev Augusti – Ciceros fonder fortsätter att prestera mycket bra

Det är roligt att se att vårt fokus på Hållbara kvalitetsbolag i våra strukturerade faktorförvaltningsmodeller fortsatt fungerar bra.

Under augusti är alla våra aktivt förvaltade fonder åter bättre än sina respektive jämförelseindex.

Börserna runt om i världen har haft en mycket bra månad, faktisk den bästa augusti månaden sedan Ronald Reagan var president. S&P 500 är till exempel upp hela 7% i lokal valuta under augusti. Kronan har dock fortsatt att gå stark vilket innebär att S&P endast är upp 5% i svenska kronor under månaden.

Vad har vi gjort under krisen?

När marknaden föll i början av mars tog vi ner vår aktierisk i de mandat där det är möjligt, som exempelvis blandfonderna. När vi sedan anade lite starkare marknader i början av april tog vi upp aktierisken igen och har därmed följt med fint under återhämtningen.

Marknaden

Månadens viktigaste händelse får tillskrivas den Amerikanska Centralbanken, FED:s, årliga konferens i Jackson Hole. I sitt inledande tal tydliggjorde Fed-chefen Jerome Powell att FED går över till en ny form av inflationsmål. Detta innebär att inflationen i genomsnitt ska vara 2 procent över tid. FED vill med den nya definitionen av målet förtydliga att om inflationen ligger under 2 procent under nedgångar i ekonomin, så kommer de att försöka hålla ränteförväntningarna stabila genom att tillåta inflationen att ligga över 2 procent när ekonomin går starkt. Man sneglar säkert på sjuttiotalets oljekris där inflation plötsligt smög sig på och centralbanker olyckligt höjde räntorna och bidrog därmed till att öka nedgången i ekonomin. Aktiemarknaden tolkade beskedet positivt och den amerikanska dollarn fortsatte sin kräftgång. FED:s nya strategi är ytterligare en faktor som kommer att bidraga till låga räntor under mycket lång tid framöver tillsammans med de massiva penning- och finanspolitiska stimulanserna i kölvattnet av C19.

På samma tema såg vi även Riksbanken annonsera att man utökar sina penningpolitiska stimulanser till köp av företagsobligationer med start det 14/9.

Vi tror att aktiemarknadens inprisande av lägre ränteförväntningar är det tyngst vägande skälet till den starka börsutvecklingen under augusti. När ränteförväntningarna faller tvingas investerare som söker en viss avkastning ut i marknaden för att hitta andra tillgångar med högre potentiell avkastning. En sådan tillgång kan vara aktier.

Närmaste framtiden

Med första halvåret avklarat är vi nu ganska optimistiska kring den realekonomiska återhämtningen under andra halvåret. Visst kan det komma bakslag både rörande pandemin och återhämtningen. Emellertid menar vi att det låga ränteläget i kombination med penning- och finanspolitiska stimulanser talar för en ganska snabb och stark återhämtning. En del är diskonterat på börserna redan men vi tror ändå att det är rätt att vara fortsatt exponerad.

Fondutveckling

Blandfonderna: 

Cicero Hållbar Mix steg med 3,65% medan Cicero World 0-50 steg med 2,07% under augusti månad. Index slutade +2,20% respektive +0,96%. Båda fonderna slog därmed sina jämförelseindex och skillnaderna förklaras av bättre aktieval och återhämtningar på obligationsmarknaden.

Räntefonderna: 

Cicero Nordic Corporate Bond slutade +1,12% under augusti månad, Cicero Avkastning steg med 0,74% under månaden.

Aktiefonderna:

Cicero Sverige har sammantaget haft en bra start under sina första elva månader med en uppgång på ca 20%. Under 2020 är Cicero Sverige ca 5,5% bättre än sitt jämförelseindex. Under augusti var fonden ungefär 0,4% bättre än sitt jämförelseindex.

Eligo Strategifond Offensiv steg med 5,33%. Detta var också bättre än jämförelseindex som endast steg med 5,21%.

Indexfonderna:

Aktiespararna Direktavkastning steg med 3,62%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige steg med 3,45%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Cicero China Index sjönk med 1,37% under månaden, vilket var bättre än jämförelseindex som sjönk med 2,13%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.13 Stilla veckan gav små marknadsrörelser

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.