Månadsbrev April – Rapporterna håller måttet

April har präglats av överraskande bra bolagsrapporter som har uppvägts av oro i amerikansk banksektor samt viss konjunkturoro.

Ovanstående har fortsatt bidragit till viss volatilitet i marknaden, men med en stark månadsavslutning är Världsindex trots allt upp med drygt 0,5% i svenska kronor under månaden.

Prisregn över Cicero – ”Årets bästa fond”
Tidigare i år har Aktiespararna Direktavkastning och Cicero Hållbar Mix prisats respektive nominerats till bästa fond i sina kategorier hos Morningstar.

Under april har vi fått motta nya priser. Aktiespararna Direktavkastning fick ett ytterligare pris som bästa svenska utdelningsstrategi hos schweiziska Xenix Awards. Dessutom fick Cicero Yield utmärkelsen bästa svenska blandfond hos Lipper Awards där vår ränteförvaltning även fick pris för bästa räntehus.

Marknaden
På den negativa sidan har oron kring amerikanska regionala banker fortsatt. Att bankerna hamnar i problem beror, som vi tidigare har talat om här, att vissa banker har tagit för höga risker i sina investeringar på balansräkningen under lågräntemiljön. När räntorna sedan stiger snabbt uppstår orealiserade förluster som i sin tur skapar oro hos bankens inlåningskunder som därmed tar ut sina insättningar. När det senare sker i stor omfattning hamnar banken obönhörligen i likviditetskris. Hittills har amerikanska myndigheter reagerat resolut på de uppkomna situationerna vilket vi hoppas fortsätter.

Bankoron i kombination med fallande amerikansk inflation har å andra sidan förflyttat marknadens förväntningar på räntehöjningar till att nu endast prisa in ytterligare 0,25% i juni. Därefter finns det förväntningar om en första räntesänkning innan året är slut.

Rapporterna har mestadels varit bra, inte minst från de svenska bankerna. Där dock den amerikanska oron har smittat av sig och de positiva kursreaktionerna uteblivit. Vi ser klara värden i de svenska, välkapitaliserade bankerna som nu handlas på historiskt låga multiplar.

Andra fina rapporter värda att lyfta fram är exempelvis Atlas Copco, ASML, Volvo, Nvidia och Microsoft. Vi ser därmed att portföljbolag i skiftande branscher gör bra ifrån sig trots inflationen.

Närmaste framtiden
Kortsiktigt kommer marknaden att styras av det osäkra geopolitiska läget i Ukraina och inflations- och ränteutvecklingen. Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår i det längre perspektivet. Värderingar ser fortfarande attraktiva ut och lyckas vi avvärja hotet om recession ser vi en hel del köpvärda bolag.

Blandfonderna:
Cicero Hållbar Mix sjönk med 0,1% medan Cicero Yield sjönk med 0,2% under månaden. Index slutade +0,2% respektive +0,3% Fonderna gick därmed något sämre än sina jämförelseindex.

Räntefonderna:
Cicero Nordic Corporate Bond slutade +0,8% under april månad, Cicero Avkastning var 0,8% medan jämförelseindex var +0,6%.

Quesada Bond Opportunity har under månaden inkorporerats i Cicero Nordic Corporate Bond.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige slutade +2,7% i april medan jämförelseindex var upp 2,4%.

Aktiespararna Småbolag Edge har haft en bra fondstart och under april var fonden upp med 1,8% medan jämförelseindex var upp med 2,3%.

Cicero Offensiv Hållbar sjönk med 0,5%. Detta var något sämre än jämförelseindex som steg med 0,5%.

Cicero Global sjönk med 1,4%. Detta var något sämre än jämförelseindex som steg med 0,5%.

Quesada Vision har under månaden inkorporerats i Cicero Sverige.

Peabfonden steg med 2,8%. Detta var bättre än jämförelseindex som steg med 1,7%.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning sjönk med 0,6% vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige steg med 3,7% vilket var i linje med jämförelseindex.

USA-fonder:
Cicero Optimum Fixed income var ner 0,7%

Cicero Optimum ESG Sector var upp 0,4%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.16 Börjar aktiemarknaden att vackla?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.