Månadsbrev April – Marknaden återtar förlorad mark

Det har åter varit en volatil månad. Marknaden har återhämtat mycket förlorad mark på kort tid och bolagen är mitt inne i rapportperioden för det första kvartalet. Samtidigt översållas vi av trist makrostatistik och det verkar ännu vara en bit kvar innan samhällena öppnas upp så mycket att man kan tala om en normalisering.

Vi står kvar vid uppfattningen att vårt fokus på kvalitetsbolag i våra strukturerade faktorförvaltningsmodeller kommer att ta oss ur krisen relativt bra.

Vad har vi gjort

När marknaden började gå dåligt i början av mars tog vi ner vår aktierisk i de mandat där det är möjligt, som exempelvis blandfonderna. När vi sedan anade lite starkare marknader i början av april tog vi upp aktierisken igen, varför alla Ciceros fonder lyckas att slå sina jämförelseindex under månaden.

Marknaden

Den oro som marknaden främst hyser handlar om risken för en global recession i spåren av krisen. Många traditionella tillverknings- och servicebolag har i princip upphört med verksamheten. Samtidigt har bl.a. globala teknikbolag visat att man närmast är oberörd av krisen. Under april har marknaden haft en tro på en snabb återhämtning efter krisen samt imponerats av teknikbolagens motståndskraft.

Vi är mer försiktiga i detta avseende. Kanske marknaden låter sig luras en aning av det faktum att bolagens rapporter inte är så illa, men man bör komma ihåg att första kvartalet, som rapporteras nu, endast påverkas av ca en månad coronakris.

Centralbankerna står visserligen i frontlinjen och har stor betydelse för små och mellanstora bolag som är särskilt känsliga för minskade kassaflöden. Amerikanska centralbanken, Fed, utlovade i likhet med ECB gigantiska stödprogram för köp av obligationer, s.k QE. Även finanspolitik utnyttjas flitigt. Frågan är om åtgärderna räcker och hur konsumenterna ställer sig till att konsumera i samma utsträckning som innan krisen när länderna öppnas igen.

Närmaste framtiden

Vi är av naturliga skäl mindre optimistiska kring första halvåret 2020. Effekterna av åtgärderna för att förhindra virusspridningen kommer att påverka världsekonomins och bolagens tillväxt negativt. Tills vi vet effekterna av detta kommer börsens volatilitet att vara hög. Vi menar dock att det låga ränteläget i kombination med penning- och finanspolitiska stimulanser talar för en ganska snabb återhämtning när väl krisen är över. Förhoppningsvis får vi uppleva detta under andra halvåret 2020.

Fondutveckling

Blandfonderna:
Cicero Hållbar Mix och Cicero World 0-50 steg med 5,19% respektive 3,37% under april månad medan index slutade +4,40% respektive +2,10%. Huvudsakligen förklaras skillnaderna mot jämförelseindex av aktieval samt exponeringen mot företagsobligationer som har gått starkt i april.

Räntefonderna:
Cicero Nordic Corporate Bond slutade +3,06% under april månad, vilket var klart bättre än jämförelseindex, som steg med 0,8%. Cicero Avkastning steg med 1,26% under månaden jämfört med index som var upp 0,67%. Skillnaderna förklaras av återhämtningar i kurserna på företagsobligationer, samt att marknaden har normaliserats.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige har sammantaget haft en bra start under sina första sju månader. April var inget undantag; fonden steg med 10,51% medan jämförelseindex steg med 6,39%.

Eligo Strategi Offensiv steg med 8,34%. Jämförelseindex steg med 9,03%.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning sjönk med 8,03%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige steg med 6,9%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Cicero China Index ökade med 2,55% under månaden, vilket var bättre än jämförelseindex som ökade med 0,85%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.