Månadsbrev april – April trist börsmånad

April har varit en riktigt trist börsmånad där exempelvis amerikanska S&P 500 Index noterar den största aprilnedgången sedan 1970, 8,7% i lokal valuta. Då den svenska kronan har varit svag, och den amerikanska dollarn stark motsvarar nedgången ca 4,4% i SEK.

Även världsindex var ner med hela 8% i lokal valuta under april (3,7% i SEK)

Marknaden
Under april har räntor, inflation och centralbankshöjningar varit i fokus. I mars höjde FED och nu i april följde bland annat den Svenska Riksbanken efter.

En lite oroande utveckling är negativ yield-kurva det finns bedömare som menar att när den långa räntan sjunker under de kortare löptiderna är det ett klart tecken på att investerare är ganska pessimistisk till den långsiktiga utvecklingen vilket, man menar, är en indikator på att recession är i antågande. Just detta fenomen har vi nu under en kortare period noterat i USA. Hittills har perioderna med ovanstående mönster varit korta men vi håller ett vakande öga över situationen. Recession är naturligtvis inte eftersträvansvärt men vi noterar att historien pekar på en ganska bra träffsäkerhet mellan negativ räntebana och recession och detta kan vara en av de negativa faktorer marknaden har tagit fasta på.

Oron för fallande tillväxt härrör sig naturligtvis från den galopperande inflation vi just nu upplever drivet primärt av stigande energipriser som nu succesivt letar sig ut i andra delar av ekonomin via exempelvis stigande fraktkostnader som påverkar i princip alla varor, inte minst livsmedel.

En annan aspekt av stigande räntor är att utestående obligationer med fast ränta faller i värde när räntorna stiger, ju längre löptid desto större prisfall. Följden av detta blir att investerare med en allokeringsportfölj med olika tillgångsslag, exempelvis 50% aktier och 50% räntor får ett fall i värdet i sin räntedel, för att hålla allokeringen 50/50 måste man således sälja aktier. Stora pensionsförvaltare och försäkringsbolag världen över jobbar på detta sätt (även om man naturligtvis har fler tillgångsslag än två) vilket kan öka säljtrycket på aktier vid ränteökningar. Även detta kan vara en delförklaring till marknadens beteende just nu.

Som synes saknas inte faktorer för den mycket trista börsutvecklingen som vi har upplevt under april. Det vi skulle behöva se nu är i första hand avtagande inflationssiffror för att marknaden ska få lite nytt självförtroende.

Närmaste framtiden
Kortsiktigt kommer marknaden att styras av det osäkra geopolitiska läget i Ukraina. På medellång sikt noterar vi att stigande energi och råvarupriser riskerar att förstärka den inflationsoro som marknaden redan hyste innan krigsutbrottet, vilket är negativt för riskfyllda tillgångar och konjunkturens utveckling.
Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår i det längre perspektivet.

Blandfonderna:
Cicero Hållbar Mix sjönk med 1,1% medan Cicero World 0-50 steg med 0,6% under månaden. Index slutade -2,6% respektive -2,1% Fonderna gick därmed klart bättre än sina jämförelseindex.

Quesada Yield sjönk med 0,6% medan Quesada Balanserad med 1,5% och Quesada Offensiv sjönk med 2,4% under månaden. Index slutade -3% respektive -3,2% samt -3,4%. Fonderna gick därmed klart bättre än sina jämförelseindex.

Räntefonderna:
Cicero Nordic Corporate Bond slutade +0,3% under april månad, Cicero Avkastning var oförändrad emedan jämförelseindex var –0,8%.

Quesada Ränta slutade förändrad under april månad, Quesada Bond Opportunity steg med 0,9%.

Aktiefonderna:
Cicero Sverige slutade -4,5% i april medan jämförelseindex var ner 0,9%.

Aktiespararna Småbolag Edge har haft en bra fondstart och under april var fonden ner med 3,7% medan jämförelseindex var ner med 5,7%.

CIcero Offensiv Hållbar sjönk med 5%. Detta var något sämre än jämförelseindex som sjönk med 3,7%.

Quesada Global sjönk med 2,6%. Detta var klart bättre än jämförelseindex som sjönk med 3,7%.

Quesada Vision sjönk med 6,4%. Detta var något sämre än jämförelseindex som sjönkmed 2,4%.

Quesada Sverige sjönk med 2,4%. Detta var klart bättre än jämförelseindex som sjönk med 3,9%.

Indexfonderna:
Aktiespararna Direktavkastning sjönk med 0,4%, vilket var i linje med jämförelseindex.

Aktiespararna Topp Sverige sjönk med 1,5%, vilket var i linje med jämförelseindex.

USA-fonder:
Nystartade Cicero Optimum Fixed income samt Sector. Sector var ner 4% och Fixed Income ner med 4,1%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.48 Inflationen går i rätt riktning

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.47 Kalkonvecka i Open AI

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.46 Inflationen i USA verkar vara under kontroll

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.45 Ska börsen fortsätta uppåt?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.