Cicero Hållbar Mix lanseras som en mörkgrön fond

Cicero Fonder fortsätter sitt ambitiösa hållbarhetsarbete och introducerar nu Cicero Hållbar Mix som en Artikel 9-fond* (mörkgrön). Det innebär att fonden når de högsta hållbarhetskraven. Detta är ett arbete som fondbolaget startade för tre år sedan och som nu leder fram till att fonden når de högt ställda hållbarhetskraven.

Christer Sterndahlen, vd Cicero Fonder AB, kommenterar lanseringen:

”Cicero Fonder har, under många år, haft ett fokus på klimatfrågorna och vill nu ta en än tydligare ställning i frågor som är mycket viktiga för oss och för våra trogna kunder. Det stora intresset för att investera långsiktigt med hållbarhet och klimatet i fokus, är en central och positiv påverkansfaktor och drivkraft i vårt ambitiösa arbete med att fortsätta investera våra fondandelsägares kapital ansvarsfullt och med en tydlig hållbar inriktning. Som ett oberoende svenskt fondbolag är det vårt ansvar att, för oss och för våra kunder, våga tänka nytt och gå först, och att leverera fonder som våra kunder efterfrågar”.

Om Hållbar Mix
Cicero Hållbar Mix är en global blandfond med en unik systematisk förvaltningsmodell. Aktieurvalet baseras på en väl genomarbetad unik faktormodell som fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning.
Baserat på förvaltningsmodellen väljer fondbolaget in bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv baserat på FN:s 17 globala mål. De mål som fondbolaget främst väger in är bland annat God Hälsa och Välbefinnande (mål 3), Hållbar Energi För Alla (mål 7), Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur (mål 9), Hållbara Städer och Samhällen (mål 11), Hållbar Konsumtion och Produktion (mål 12) samt Bekämpa Klimatförändringarna (mål 13).

Utifrån denna process analyseras bolagen ytterligare och bolag som inte klarar Cicero Fonders sektor-, norm-, eller ESG-screening väljs aktivt bort. Fonden väljer därmed aktivt bort bolag där omsättningen i ett enskilt bolag sammantaget överstiger fem procent avseende Fossila bränslen, Vapen, Alkohol, Tobak, Spel och Pornografi.

Om Disclosureförordningen
Disclosureförordningen beslutades av EU i december 2019 och reglerar bland annat hur fondbolag ska informera sina investerare och kunder om ESG-faktorerna. Artikel 8 innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Artikel 9 är den högsta nivån i hållbarhetsarbetet och innebär att fonden har hållbara investeringar som mål.

Cicero Hållbar Mix betraktas som en Artikel 9-fond och den har hållbara investeringar som mål. Cicero Fonders övriga fonder betraktas som Artikel 8-fonder och bolaget fortsätter sitt ambitiösa arbete med att lansera fler Artikel 9-fonder i framtiden.

Om Cicero Fonder
Cicero Fonder startades år 2000 som ett svenskt oberoende fondbolag. Cicero Fonders affärsidé är att vara ett hållbart fondbolag med aktivt förvaltade fonder och indexfonder i huvudsak med inriktning mot Sverige, USA och Globalt. Cicero Fonder förvaltar idag 15,5 miljarder kronor där man bland annat finner privatpersoner, institutioner och försäkringssparare som kunder. Cicero Fonder har en stark position på den svenska distributionsmarknaden, och har ett nära och mångårigt samarbete med Aktiespararna, fristående Sparbanker samt ett antal förmedlarorganisationer såsom Tydliga.
Med ett mycket kompetent och erfaret förvaltningsteam med sex förvaltare och ett hållbarhetsteam i spetsen har fondbolaget lyckats att leverera en god riskjusterad avkastning.
Cicero Hållbar Mix finns på Pensionsmyndighetens fondtorg samt på de ledande fondplattformarna i Sverige. Det går även att köpa fonden via fondbolagets hemsida www.cicerofonder.se

Kontaktinformation
Christer Sterndahlen
VD Cicero Fonder AB
+46-73-655 27 82

*Klassificerad som mörkgrön (artikel 9) enligt EU SFDR (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Veckobrev v.6 Kina vill reglera fram starkare aktiemarknad

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.