Börsfallet fortsätter

De senaste veckornas utveckling på börserna har överraskat alla marknadsbedömare och fondförvaltare. Att Coronaviruset skulle få ett sådant starkt fäste i Europa kunde ingen ana för några veckor sedan. Effekterna på ekonomin är fortsatt osäkra men många negativa effekter har redan börjat synas i den globala ekonomin. Tvärstopp i resande och hotellbokningar samt stor brist på komponenter från Kina och Italien är bara några exempel på detta. Därtill har ett priskrig utlösts av de oljeproducerande länderna varvid oljepriset har fallit med 30%.

Hur vi har agerat:
Utgångsläget är att blandfonderna (Cicero Hållbar Mix och World 0-50) investerar  i huvudsak i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån faktorförvaltningen. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra men marknadsaktörerna har tyvärr hittills sålt av alla aktier utskillningslöst. För att bevara kapitalet har vi viktat ned aktieexponeringen gradvis från ca 60% till ca 45% i Cicero Hållbar Mix. Detta har skett på olika sätt. De branscher som är mest utsatta för nedgången såsom flygbolag, hotell och lyxbolag har vi sålt av helt och hållet. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår Hållbarhetsprofil. Övrig nedviktning har skett via terminer, dvs vi har sålt hela den globala marknaden.

Resultat för våra fonder:
Cicero Hållbar Mix har tappat 8,4% i värde (räknat per igår) sedan årsskiftet, vilket är i linje med vårt jämförelseindex. Världsindex (MSCI World i SEK) har tappat 13,6% i år. Motsvarande siffror för Cicero World 0-50  är -4,6% sedan årsskiftet.

Cicero Avkastning har tappat 0,3% sedan årsskiftet medan Cicero Nordic Corporate Bond är ner 1,4%. Indexfonderna (Aktiespararna Topp Sverige och Aktiespararna Direktavkastning) har gått som index och har tappat 14,6% under året.

Hur tänker vi framöver:
Vi bevakar marknaden i realtid och har beredskap att viktiga ned aktieexponeringen ytterligare för att bevara kapitalet. Sannolikt kommer det finanspolitiska paket från USA och Europa i närtid. Därtill kommer centralbankerna att sänka räntorna för att försöka undvika en recession.

Mer information kommer i morgondagens veckobrev.

Mvh Förvaltarna på Cicero Fonder

Dela artikeln

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on print
Share on whatsapp

Tidigare nyheter

Månadsbrev maj – Avvaktande utveckling

Börserna runt om i världen var avvaktande under maj med förnyad inflationsoro i inledningen av månaden. Viktigaste hållpunkt i juni …

Läs mer

Veckobrev v.23 – Aktiespararna Småbolag Edge – ny fond tisdagen den 15/6

Världens börser har varit avvaktande i väntan på torsdagens amerikanska inflationssiffror. Inflationsoron avtar ytterligare en aning, kanske till följd av …

Läs mer

Veckobrev v.22 – Inflationsoron släpper sitt grepp?

Världens börser har varit avvaktande med en försiktigt positiv underton i veckan. Inflationsoron verkar avta och som följd faller marknadsräntorna …

Läs mer

Lansering av Aktiespararna Småbolag Edge den 15 juni

Den 15 juni lanserar Cicero Fonder Aktiespararna Småbolag Edge i samarbete med medlemsorganisationen Aktiespararna.  Den nya aktivt förvaltade fonden investerar …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.