Fondbolaget med fokus på hållbarhet

Cicero Fonder erbjuder hållbara fonder på den svenska fondmarknaden – såväl aktivt förvaltade fonder som kostnadseffektiva indexfonder. Läs vårat senaste nyhetsbrev här.

Hållbara investeringar

Cicero Fonder sätter hållbarhet högt på agendan. Fondbolaget investerar i hållbara bolag som har en ansvarsfull affärsmodell som tar hänsyn – bland annat till miljön.

Modern faktorförvaltning

I den aktiva aktieförvaltningen använder Cicero Fonder en modern och unik multi faktor-modell för att välja ut aktier från hållbara kvalitetsbolag.

Samarbete med Aktiespararna

Cicero Fonder har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna). Syftet med samarbetsavtalet med Aktiespararna är bland annat att bevaka våra andelsägares intressen på svenska bolagsstämmor.

Befintlig kund med ej aktiverad fonddepå?

Fondernas utveckling

”På grund av helgdag i USA igår (24/11) sattes inga NAV-kurser på fonderna med stor USA-exponering: Cicero-Optimum US ESG FIxed Income, Cicero-Optimum US Sector Fund, Cicero Offensiv Hållbar”.

Om oss

Cicero Fonder AB startade sin verksamhet år 2000 och står under Finansinspektionens tillsyn. Vi sätter kunden i fokus. Som kund hos Cicero Fonder kommer du att känna dig prioriterad

Kontakta oss

Har du några frågor?
Vi är här för att hjälpa dig.

Senaste nyheterna från Cicero Fonder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.