Legal information

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Om cookies och webbplatsen
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Marknadssonderingar
Skatteregler

Marknadssonderingar

En marknadssondering är en interaktion mellan en säljare av ett finansiellt instrument och en eller flera potentiella investerare innan en transaktion aviseras. Syftet är att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar kan omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper, och skiljer sig från den vanliga handeln.

Det förekommer att Cicero Fonder deltar vid marknadssonderingar. Om Cicero Fonder dock inte önskar delta vid framtida marknadssonderingar rörande exempelvis en viss typ av transaktioner eller i förhållande till en viss informationslämnare, kommer detta att kommuniceras i särskild ordning. I enlighet med reglerna i marknadsmissbruksförordningen (MAR) har vi utsett nedan kontaktpersoner vid marknadssonderingar.

Kontaktpersoner vid marknadssonderingar

Peter Magnusson
peter.magnusson@cicerofonder.se
Telefonnummer: 08-440 13 86

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Om cookies och webbplatsen
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Bästa möjliga resultat

Fondbolag är skyldiga att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fonds eller förvaltad portföljs räkning. Härmed avses fondbolagets skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder och portföljer bolaget förvaltar med beaktande av ett antal faktorer, nämligen pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Dessa faktorer ska ställas i relation till bl.a. fondens mål, placeringsinriktning, riskprofil och portföljtransaktionens beskaffenhet.

Inom Cicero Fonder finns interna riktlinjer för hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur uppföljning och utvärdering av mellanhänder ska ske.
Cicero Fonder har fastställt att resultatet av bästa orderutförande normalt ska bedömas med hänsyn till i första hand pris samt sannolikhet för utförande och avveckling.

För ytterligare information om Cicero Fonders interna riktlinjer om bästa möjliga resultat går det bra att vända sig till Cicero Fonder.

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Bästa möjliga resultat

Fondbolag är skyldiga att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fonds eller förvaltad portföljs räkning. Härmed avses fondbolagets skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder och portföljer bolaget förvaltar med beaktande av ett antal faktorer, nämligen pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Dessa faktorer ska ställas i relation till bl.a. fondens mål, placeringsinriktning, riskprofil och portföljtransaktionens beskaffenhet.

Inom Cicero Fonder finns interna riktlinjer för hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur uppföljning och utvärdering av mellanhänder ska ske.
Cicero Fonder har fastställt att resultatet av bästa orderutförande normalt ska bedömas med hänsyn till i första hand pris samt sannolikhet för utförande och avveckling.

För ytterligare information om Cicero Fonders interna riktlinjer om bästa möjliga resultat går det bra att vända sig till Cicero Fonder.