Vår investeringsfilosofi

Grunden för vår investeringsfilosofi

Cicero Fonders investeringsfilosofi, för de aktivt förvaltade fonderna, präglas av hållbarhet med en unik faktorförvaltning. Investeringsfilosofin innebär även ett avvägt risktagande med fokus på kapitalbevarande och en långsiktig god värdetillväxt.

Beträffande indexprodukter så skall de vara ett bra lågkostnadsalternativ till de aktivt förvaltade fonderna.

Om oss

Cicero Fonder AB startade sin verksamhet år 2000 och står under Finansinspektionens tillsyn. Vi sätter kunden i fokus. Som kund hos Cicero Fonder kommer du att känna dig prioriterad

Kontakta oss

Hållbarhet

Cicero Fonder är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att utvecklas bäst över tid. På Cicero Fonder använder vi därför hållbarhetskriterier i vårt analysarbete och har undertecknat och följer FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar – UNPRI. Cicero Fonder är också medlem av SweSif, den svenska intresseorganisationen för hållbara investeringar.