Legal information

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Incitament

Information om ersättningar (incitament) inom Cicero Fonder AB
Cicero Fonder AB (”Fondbolaget”) bedriver fondverksamhet och s.k. diskretionär portföljförvaltning på uppdrag av investerare. Hänvisning till ”fonden” nedan omfattar även diskretionärt förvaltad portfölj.

Enligt Finansinspektionens regelverk, får Fondbolaget i samband med fond- och portföljförvaltningen endast betala/utge eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/ kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten samt inte hindra Fondbolaget från att agera i investerarnas intresse.

Nedan lämnas information om de incitament Fondbolaget betalar eller tar emot. Närmare information kan lämnas till investerare på begäran.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten
Fondbolaget uppbär ersättning från fonderna för dess förvaltning, analys, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond.
Härutöver betalar fonden eventuell skatt, depåavgift, avvecklings- och handelsavgift (courtage) och motsvarande till tredje part.

Ersättning vid diskretionär portföljförvaltning
Vid diskretionärt förvaltade uppdrag erhåller Fondbolaget ett förvaltningsarvode enligt avtal som uppgår till viss procentsats på det förvaltade kapitalet.

Ersättning till distributörer
Fondbolaget har ingått avtal med distributörer (banker, försäkringsbolag/-förmedlare, värdepappersbolag) som förmedlar bolagets fonder. Ersättning utgår till dessa i form av en procentsats av det förvaltningsarvode Fondbolaget uppbär på det kapital som distributörerna förmedlar.

Ersättning från tredje part
Fondbolaget erhåller ingen ersättning i någon form i samband med transaktioner för fondernas räkning (s.k. soft commission).

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Incitament

Information om ersättningar (incitament) inom Cicero Fonder AB
Cicero Fonder AB (”Fondbolaget”) bedriver fondverksamhet och s.k. diskretionär portföljförvaltning på uppdrag av investerare. Hänvisning till ”fonden” nedan omfattar även diskretionärt förvaltad portfölj.

Enligt Finansinspektionens regelverk, får Fondbolaget i samband med fond- och portföljförvaltningen endast betala/utge eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/ kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten samt inte hindra Fondbolaget från att agera i investerarnas intresse.

Nedan lämnas information om de incitament Fondbolaget betalar eller tar emot. Närmare information kan lämnas till investerare på begäran.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten
Fondbolaget uppbär ersättning från fonderna för dess förvaltning, analys, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond.
Härutöver betalar fonden eventuell skatt, depåavgift, avvecklings- och handelsavgift (courtage) och motsvarande till tredje part.

Ersättning vid diskretionär portföljförvaltning
Vid diskretionärt förvaltade uppdrag erhåller Fondbolaget ett förvaltningsarvode enligt avtal som uppgår till viss procentsats på det förvaltade kapitalet.

Ersättning till distributörer
Fondbolaget har ingått avtal med distributörer (banker, försäkringsbolag/-förmedlare, värdepappersbolag) som förmedlar bolagets fonder. Ersättning utgår till dessa i form av en procentsats av det förvaltningsarvode Fondbolaget uppbär på det kapital som distributörerna förmedlar.

Ersättning från tredje part
Fondbolaget erhåller ingen ersättning i någon form i samband med transaktioner för fondernas räkning (s.k. soft commission).

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Incitament

Information om ersättningar (incitament) inom Cicero Fonder AB
Cicero Fonder AB (”Fondbolaget”) bedriver fondverksamhet och s.k. diskretionär portföljförvaltning på uppdrag av investerare. Hänvisning till ”fonden” nedan omfattar även diskretionärt förvaltad portfölj.

Enligt Finansinspektionens regelverk, får Fondbolaget i samband med fond- och portföljförvaltningen endast betala/utge eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/ kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten samt inte hindra Fondbolaget från att agera i investerarnas intresse.

Nedan lämnas information om de incitament Fondbolaget betalar eller tar emot. Närmare information kan lämnas till investerare på begäran.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten
Fondbolaget uppbär ersättning från fonderna för dess förvaltning, analys, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond.
Härutöver betalar fonden eventuell skatt, depåavgift, avvecklings- och handelsavgift (courtage) och motsvarande till tredje part.

Ersättning vid diskretionär portföljförvaltning
Vid diskretionärt förvaltade uppdrag erhåller Fondbolaget ett förvaltningsarvode enligt avtal som uppgår till viss procentsats på det förvaltade kapitalet.

Ersättning till distributörer
Fondbolaget har ingått avtal med distributörer (banker, försäkringsbolag/-förmedlare, värdepappersbolag) som förmedlar bolagets fonder. Ersättning utgår till dessa i form av en procentsats av det förvaltningsarvode Fondbolaget uppbär på det kapital som distributörerna förmedlar.

Ersättning från tredje part
Fondbolaget erhåller ingen ersättning i någon form i samband med transaktioner för fondernas räkning (s.k. soft commission).