Avkastningar

Hållbara Investeringar

Köpa / Sälja
Fonder

Vi erbjuder olika fonder – från svenska räntefonder till indexfonder.

Vi investerar hållbart och etiskt där vi följer FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar – UNPRI
Här kan du bli kund samt göra ändringar i ditt aktuella innehav