Rapporter

KIID
Fondbestämmelser
Månadsrapporter fonder
Månadsrapporter modellportföljer
Hel- och halvårsrapporter

Hel- och halvårsrapporter

Cicero Nordic Corporate Bond

Årsberättelse Halvårsredogörelse

Aktiespararna Topp Sverige Hållbar

Årsberättelse Halvårsredogörelse

Aktiespararna Direktavkastning

Årsberättelse Halvårsredogörelse

Aktiespararna Småbolag Edge

Årsberättelse Halvårsredogörelse

Cicero-Optimum US ESG Fixed Income

Årsberättelse

Cicero-Optimum US ESG Sector Fund

Årsberättelse

Quesada Bond Opportunity

Årsberättelse

Quesada Sverigefond

Årsberättelse

Quesada Vision

Årsberättelse

Quesada Balanserad

Årsberättelse

Quesada Global

Årsberättelse

Quesada Offensiv

Årsberättelse

Quesada Ränta

Årsberättelse

Quesada Yield

Årsberättelse
KIID
Fondbestämmelser
Månadsrapporter fonder
Månadsrapporter modellportföljer
Hel- och halvårsrapporter

Hel- och halvårsrapporter

Cicero Nordic Corporate Bond

Årsberättelse Halvårsredogörelse

Aktiespararna Topp Sverige Hållbar

Årsberättelse Halvårsredogörelse

Aktiespararna Direktavkastning

Årsberättelse Halvårsredogörelse

Aktiespararna Småbolag Edge

Årsberättelse Halvårsredogörelse

Cicero-Optimum US ESG Fixed Income

Årsberättelse

Cicero-Optimum US ESG Sector Fund

Årsberättelse

Quesada Bond Opportunity

Årsberättelse

Quesada Sverigefond

Årsberättelse

Quesada Vision

Årsberättelse

Quesada Balanserad

Årsberättelse

Quesada Global

Årsberättelse

Quesada Offensiv

Årsberättelse

Quesada Ränta

Årsberättelse

Quesada Yield

Årsberättelse
KIID
Fondbestämmelser
Månadsrapporter fonder
Månadsrapporter modellportföljer
Hel- och halvårsrapporter

Hel- och halvårsrapporter

Cicero Nordic Corporate Bond

Årsberättelse Halvårsredogörelse

Aktiespararna Topp Sverige Hållbar

Årsberättelse Halvårsredogörelse

Aktiespararna Direktavkastning

Årsberättelse Halvårsredogörelse

Aktiespararna Småbolag Edge

Årsberättelse Halvårsredogörelse

Cicero-Optimum US ESG Fixed Income

Årsberättelse

Cicero-Optimum US ESG Sector Fund

Årsberättelse

Quesada Bond Opportunity

Årsberättelse

Quesada Sverigefond

Årsberättelse

Quesada Vision

Årsberättelse

Quesada Balanserad

Årsberättelse

Quesada Global

Årsberättelse

Quesada Offensiv

Årsberättelse

Quesada Ränta

Årsberättelse

Quesada Yield

Årsberättelse