Hållbarhet

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Nedan finner du Ciceros senaste redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.