Peabfonden

Fond med 40% Peab-aktier

Peabfonden är en aktivt förvaltad specialfond där upp till 40% placeras i Peab-aktier. Utöver detta kan till viss del placeras i till Peab närstående noterade bolag. Resterande del (ca 50%) placeras i fondandelar, främst i globala aktiefonder.

Investeringsfilosofi

Fonden är aktivt förvaltad med målsättning att långsiktigt uppnå en avkastning som överstiger den reala tillväxten i ekonomin.

Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Specialfond

AIF-förvaltare är ISEC Services AB, organisationsnummer 556542-2853. ISEC Services AB är en del av ISEC Group AB. Portföljförvaltningen utförs av Cicero Fonder AB.

För mer information och tillgång till
• Informationsbroschyr
• Faktablad (PRIIPS-KID)
• Årsberättelse och Halvårsredogörelse
se nedanstående länk till Isec.

För köp hittar ni även anmälningsblankett under nedanstående länk.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information om fonden såsom faktablad och informationsbroschyr finner du på vår hemsida.

Förvaltare

Peter Magnusson

Förvaltningschef

Julia Cassel

Hållbarhetsanalytiker

Fondfakta
Startdatum
Fondtyp
Handel
Avstämningstid
Valuta
Insättnings, uttagsavgift
Fast årlig förvaltningsavgift, andelsklass A
Rörlig avgift
Minsta startinvestering
Utdelning
ISIN-kod