Cicero-Optimum US ESG Sector Fund

Hållbar amerikansk sektorfond

Fonden är en aktiv förvaltad aktiefond med inriktning mot amerikanska aktier. Cicero Optimum US ESG Sector Fund har en tydlig värdeprofil, vilket innebär att förvaltarna investerar i fundamental undervärderade aktier.

Unik faktormodell

Fonden är faktor- och makrodriven och screenar fram faktorerna värde- och låg volatilitet. Branscherna i S&P 500 över- eller underviktas beroende förvaltarens tro på de enskilda sektorerna. Fonden syftar till att överträffa sitt jämförelseindex, S&P 500, över en konjunkturcykel.

Vi exkluderar bolag

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer att ha bättre avkastning än övriga bolag över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Fossila bränslen, Vapen, Alkohol, Tobak, Spel och Pornografi.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information om fonden såsom faktablad och informationsbroschyr finner du på vår hemsida.

Förvaltare

Christer Sterndahlen

VD, Förvaltare

Julia Cassel

Hållbarhetsanalytiker

Fondfakta
Startdatum
2021-09-17
Fondtyp
Aktiefond
Handel
Dagligen, svenska vardagar
Avstämningstid
14:30
Valuta
SEK
Insättnings, uttagsavgift
Nej
Fast årlig förvaltningsavgift, andelsklass A
0,9%
Rörlig avgift
Nej
Minsta startinvestering
1000
Utdelning
Nej
ISIN-kod
SE0013647179

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7