Cicero-Optimum US ESG Sector Fund

Aktivt förvaltad amerikansk sektorfond

Cicero-Optimum US ESG Sector Fund är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning mot amerikanska aktier.
Fonden har en tydlig värdeprofil, vilket innebär att förvaltarna investerar i fundamental undervärderade aktier.

Unik faktormodell

Fonden är faktor- och makrodriven och screenar fram faktorerna värde- och låg volatilitet. Branscherna i S&P 500 över- eller underviktas beroende förvaltarens tro på de enskilda sektorerna. Fonden syftar till att överträffa sitt jämförelseindex, S&P 500, över en konjunkturcykel.

Vi exkluderar bolag

Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

  • Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.
  • Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.
  • Bolag där sammantaget mer än 5% av omsättningen härrör från fossila bränslen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, gambling och pornografi
  • Bolag som inte når upp till fondbolagets krav på ESG-granskning.

Bolagen följs upp regelbundet av förvaltarna och fondbolagets hållbarhetsanalytiker.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information om fonden såsom faktablad och informationsbroschyr finner du på vår hemsida.

Förvaltare

Christer Sterndahlen

VD, Förvaltare

Fondfakta
Startdatum
2021-09-17
Fondtyp
Aktiefond
Handel
Dagligen, svenska vardagar
Avstämningstid
14:30
Valuta
SEK
Insättnings, uttagsavgift
Nej
Fast årlig förvaltningsavgift, andelsklass A
0,9%
Rörlig avgift
Nej
Minsta startinvestering
1000
Utdelning
Nej
ISIN-kod
SE0013647179

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7