Cicero Hållbar Mix

Hållbar Blandfond med en unik faktorförvaltning

Cicero Hållbar Mix är en hållbar aktivt förvaltad global blandfond med en unik faktorförvaltning. Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar i aktierelaterade och ränterelaterade instrument som, enligt fondbolagets värdering, bidrar till FN:s 17 globala mål. Normal allokering är 50% aktier samt 50% räntor.

Unik faktormodell

Aktieurvalet baseras på en väl genomarbetad unik faktormodell som fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning. Neutral region- och branschfördelning. Ränteplaceringarna baseras på samma strategi som Ciceros framgångsrika räntefonder. Fonden investerar i bolag som, enligt fondbolagets värdering, bidrar till FN:s 17 globala mål.

Vi exkluderar bolag

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer att ha bättre avkastning än övriga bolag över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.
* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.
* Bolag som sammantaget har mer än 5% av omsättningen från: Fossila bränslen, Vapen, Alkohol, Tobak, Spel och Pornografi.
* Bolag som inte når upp till fondbolagets krav på ESG-granskning

Vi väljer in bolag

Cicero Hållbar Mix är en global blandfond med en unik systematisk förvaltningsmodell. Aktieurvalet baseras på en väl genomarbetad unik faktormodell som fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning.
Förvaltningsmodell:
1) Systematisk faktorförvaltning där vi screenar fram ca 170 bolag utifrån de valbara 1300 bolagen i USA, Europa, Japan och Emerging markets. I samband med denna screening har bolag exkluderats som inte når upp till våra krav på hållbarhet.
2) Vi gör en manuell kontroll för att exkludera icke-hållbara bolag utifrån sektor- och normbaserad screening samt ESG-screening.
3) Vi väljer in hållbara bolag (främst bolag med förnyelsebara produkter) utifrån en fundamental analys
4) Bolagen väljs därefter in i fonden baserat på FN:s 17 globala mål. De globala mål som fonden fokuserar på är framför allt God Hälsa och Välbefinnande (mål nr 3), Jämställdhet (mål nr 5), Hållbar Energi för Alla (mål nr 7), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål nr 8), Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur (mål nr 9), Hållbara Städer och Samhällen (mål nr 11), Hållbar Konsumtion och Produktion (mål nr 12) samt Bekämpa Klimatförändringar (mål nr 13).
5) Bolagen följs upp regelbundet av förvaltarna och hållbarhetsanalytikern.
6) Ovanstående dokumenteras och en hållbarhetsrapport tas fram på halvårsbasis.

Lägre risk än en Aktiefond

Fonden passar en investerare som vill ha en global Hållbar Blandfond med lägre risk än en Aktiefond. Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

förvaltningsteam

Christer Sterndahlen

VD, Förvaltare

 

Oscar Sterndahlen

Förvaltare

Thomas Falkenklint

Förvaltare

Peter Magnusson

Förvaltare

 

Bence Földi

Förvaltare

Fondfakta
Startdatum
2013-01-31
Fondtyp
Blandfond
Handel
Dagligen, svenska vardagar
Avstämningstid
14:30
Valuta
SEK
Insättnings, uttagsavgift
Nej
Fast årlig förvaltningsavgift
1,75%
Rörlig avgift
Nej
Minsta startinvestering
500
Utdelning
Nej
ISIN-kod
SE0004576437
PPM-kod
959502
PPM-avgift
0,47%

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7