Aktiespararna Direktavkastning

Indexfond med högutdelande bolag

Se film om Aktiespararna Direktavkastning

Aktiespararna Direktavkastning är en passivt förvaltad svensk aktiefond som placerar i de 21 bolag som har högst direktavkastning bland de 60 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Fondens mål är att så nära som möjligt följa SIX Sweden Dividend 21 SRI Gross Index (SIXSEDIV21SRIGI). Bolagens direktavkastning viktas utifrån de senaste tre åren, där årets föreslagna utdelning viktas till 60 procent och de två föregående årens utdelningar viktas till 30 procent respektive 10 procent, varefter de 21 bolag med högst viktad direktavkastning väljs. I mars varje år görs en revidering av indexets (och fondens) aktieinnehav. Vid revideringstillfället ingår alla bolagen med lika vikt, vilka sedan förändras löpande beroende på respektive akties utveckling fram tills nästa årliga revidering.

Att investera i Aktiespararna Direktavkastning är ett enkelt sätt att få exponering mot de bolag på Stockholmsbörsen som har den högsta direktavkastningen, vilken över tid är en viktig del av den totala avkastningen på en aktieinvestering.

Investeringsfilosofi

Fonden har som målsättning att följa SIXSEDIV21SRIGI -index så nära som möjligt. SIXSEDIV21SRIGI-index består av de 60 storbolag på Stockholmsbörsen som ger högst direktavkastning (baserat på historisk och föreslagen utdelning).

Fonden följer ett hållbarhetsscreenat index, SIX Sweden Dividend 21 SRI, och placerar inte i bolag som är involverade till mer än 5 % av vapen, tobaksprodukter, alkohol, pornografi, fossila bränslen och spel.

Aktivt ägaransvar

Till skillnad från många indexfonder tar Aktiespararna Direktavkastning ett aktivt ägaransvar. Cicero Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, vilket innebär att Aktiespararna genom fullmakt röstar på bolagsstämmorna för fondens räkning. Aktiespararna arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för aktiesparare och för en bättre aktieägarmiljö.

Förvaltare

Peter Magnusson

Förvaltare

Medförvaltare

Bence Földi

Förvaltare

Fondfakta
Startdatum
2016-10-03
Fondtyp
Indexfond
Handel
Dagligen, svenska vardagar
Avstämningstid
14:30
Valuta
SEK
Insättnings, uttagsavgift
Nej
Fast årlig förvaltningsavgift
0,30%
Rörlig avgift
Nej
Minsta startinvestering
100
Utdelning
Nej
ISIN-kod
SE0008321780

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7