Förvaltarna

Förvaltarna

Peter Magnusson (f 70) – Förvaltningschef

Tidigare arbetslivserfarenhet:
Förvaltningschef Cicero Fonder 2019-
Förvaltare Cicero Fonder 2017-2019
Aktiemäklare Enskilda Securities 2007-2019
Derivatmäklare Handelsbanken Capital Markets 1997-2007

Utbildning:
Civilekonom. Växjö universitet 1991-95
Bachelor’s degree. University of Idaho 1993
SwedSec-licensering för Specialister 2015

Jonas Eklund (f 73) – Portföljförvaltare

(Aktiespararna Topp Sverige, Aktiespararna Direktavkastning, Cicero Hållbar Mix, Cicero World 0-50)

Tidigare arbetslivserfarenhet:
Portföljförvaltare Cicero Fonder 2022-
Portföljförvaltare/kvantanalytiker Navigera 2019-2022
Manager Eklund Enter/Techment 2019
Portföljförvaltare/kvantanalytiker Idevall/Partners 2017-2019
Portföljförvaltare/kvantanalytiker Cicero Fonder 2013-2017
Trader/kvantanalytiker Pan Capital 2005-2017

Utbildning:
Civilekonom. Karlstad universitet 1993-1997
Master of Finance. Karlstad universitet 1998
SwedSec-licensering för Specialister

Oscar Sterndahlen (f 86) – Portföljförvaltare

(Cicero Avkastning, Cicero Nordic Corporate Bond, Cicero Hållbar Mix, Cicero World 0-50)

Tidigare arbetslivserfarenhet:
Portföljförvaltare Cicero Fonder 2016-
Analytiker Cicero Fonder 2012-2015
Intern Nevexa 2012 

Utbildning:
Civilekonom. Lunds universitet 2008-2011
Master of Finance. Lunds universitet 2012
SwedSec-licensering för Specialister 2015

Thomas Falkenklint (f 77) – Portföljförvaltare

(Cicero Avkastning, Cicero Nordic Corporate Bond, Cicero-Optimum US ESG Fixed Income, Cicero Hållbar Mix, Cicero World 0-50)

Tidigare arbetslivserfarenhet:
Portföljförvaltare Cicero Fonder 2019-
Portföljförvaltare Navigera 2017-2019
Risk Manager Navigera 2014-2016
Middle Office Navigera 2009-2014
FX Backoffice Swedbank 2008-2009

Utbildning:
Civilekonom- Stockholms universitet 1999-2003
CEFA, Handelshögskolan i Stockholm 2010-2011
SwedSec-licensering för Specialister

André Netzén Örn (f 92) – Portföljförvaltare

Tidigare arbetslivserfarenhet:
Förvaltare Cicero Fonder 2022–Analytiker Akiterspararna 2019–2022

Utbildning:
Magister i Nationalekonomi. Umeå Universitet 2014–2018
Magister i Företagsekonomi. Umeå Universitet 2014–2019

Christer Sterndahlen – vd och Förvaltare

Tidigare arbetslivserfarenhet:
vd, Förvaltare Cicero Fonder 2019-
Förvaltningschef Cicero Fonder 2018-2019
vd, Förvaltare Cicero Fonder 2011-2018
Förvaltningschef Cicero Fonder 2000-2011
Aktiestrateg UBS Warburg Stockholm 1994-99
Makroekonom Hägglöf & Ponsbach
Makroekonom Gota Bank 1990-92
Makroanalytiker SIND 1986-89
Ekonom Sveriges Riksbank 1985
Forskningsassistent Stockholms universitet 1984

Utbildning:
Civilekonomi. Stockholms universitet 1979-82
Master i Nationalekonomi. Göteborgs universitet 1983-84
Doktorandstudier. Stockholms universitet 1984-85
SwedSec-licensering för Ledning