Förmedlarsida

Titel

  • Stor bland de små. Cicero Fonder är mindre fristående fondbolag med stora samarbeten. Cicero Fonder ska vara ett alternativ och komplement till de stora fondbolagen och fonderna. Vi erbjuder närhet till beslut och närhet mellan investerare och förvaltare.  Cicero Fonder samarbetar med East Capital inom legala funktioner såsom risk och compliance. Vi samarbetar med Aktiespararna och förvaltarar Aktiespararna Topp Sverige Hållbar,  Småbolag Edge och Direktavkastning. Aktiespararna representerar fondandelsägare på bolagsstämmorna.  Cicero fonder förvaltar specialfonden PEAB-fonden för Peab stiftelsen och för anställdas pensionsavsättningar.
  • Hållbarhet. Vi tror på konsumtion och handel dock ej på kommande generationers bekostnad. Detta innebär har höga krav gällande hållbarhet. Både när det gäller att välja bort såsom med att välja in bolag och vi gör vår egen analys av varje aktie vi äger.
  • Förvaltningsfilosofi. Vi kombinerar fundamental stockpicking med kvantitativ förvaltning, som är baserad på ekonomisk forskning för att hitta de bolagen som kan påvisa lönsamhet och tillväxt samt till en bra värdering. Målsättning att vara kapitalbevarande samt att slå våra jämförelseindex.
  • Cicero fonder har tre fonder med på Pensionsmyndigheten. Cicero Avkastning, Cicero Hållbar Mix

Cicero fonder förvaltar tre allokeringsfonder med olika mandat som finns på följande försäkringsbolag.

Cicero World 0–50.
Artikel 8 fond
Neutral allokering 25% aktier
Mandat aktier 12,5–50%
Cicero Offensiv Hållbar
Artikel 8 fond
Neutral allokering 100% aktier
Mandat aktier
Cicero Hållbar Mix
Artikel 9 fond
Neutral allokering 50% aktier
Mandat aktier 40–70%
Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB
Folksam, Futur Pension Länsförsäkringar, Movestic, SEB, SPP
Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB

Fondbytesblanketter

Kontaktpersoner

Fredrik Peters

Förmedlaransvarig
Fredrik.Peters@cicerofonder.se
070 999 93 85

Oscar Sterndahlen

Förvaltare & Analytiker
Oscar.Sterndahlen@cicerofonder.se
08-440 13 89