Cicero World 0-50

Hållbar Blandfond med en unik faktorförvaltning
Cicero World 0-50 är en hållbar aktivt förvaltad global blandfond med en unik faktorförvaltning. Normal allokering är 30% aktier, 60% räntor samt upp till 10% placeringar som väljs in ur ett Hållbarhetsperspektiv. Aktieandelen och risken är i princip hälften mot den i Cicero Hållbar Mix.

Unik faktormodell

Aktieurvalet baseras på en väl genomarbetad unik faktormodell som fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning. Neutral region- och branschfördelning. Ränteplaceringarna baseras på samma strategi som Ciceros framgångsrika räntefonder.

Vi exkluderar bolag

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer att ha bättre avkastning än övriga bolag över tid Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Fossila bränslen, Vapen, Alkohol, Tobak, Spel och Pornografi.

Vi väljer in bolag

Fonden väljer även in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv baserat på FN:s 17 principer. Det kan var bolag inom Sol- och vindkraft, Social bostäder, Vattenrening etc.

Lägre risk än en Aktiefond

Fonden passar en investerare som vill ha en global Hållbar Blandfond med lägre risk än en Aktiefond. Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Förvaltare

Christer Sterndahlen

VD

Christer Sterndahlen

VD

Medförvaltare

Christer Sterndahlen

VD

Christer Sterndahlen

VD
Fondfakta
Startdatum
2011-12-30
Fondtyp
Blandfond
Handel
Dagligen, svenska vardagar
Avstämningstid
14:30
Valuta
SEK
Insättnings, uttagsavgift
Nej
Fast årlig förvaltningsavgift
1,30%
Rörlig avgift
Nej
Minsta startinvestering
500
Utdelning
Nej
ISIN-kod
SE0003655273

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7