Aktiespararna

Hej alla Aktiesparare!

Denna sida är speciellt för dig som är medlem i Aktiespararna.

Cicero Fonder köpte Aktieinvest Fonder AB med fonderna Aktiespararna Topp Sverige Hållbar och Aktiespararna Direktavkastning under våren 2019. I samband med förvärvet tecknade Cicero Fonder ett 10-årigt samarbetsavtal med Sveriges Aktiespararna Riksförbund.

Fonderna

Aktiespararna Topp Sverige Hållbar är en indexfond som placerar i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Målsättningen är att följa OMXS30-index så nära som möjligt. Till skillnad från många andraindexfonder tar Aktiespararna Topp Sverige Hållbar ett aktivt ägaransvar. Cicero Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, vilket innebär att Aktiespararna genom fullmakt röstar på bolagsstämmorna för fondens räkning. Aktiespararna arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna aktiesparare och för en bättre aktieägarmiljö.

Aktiespararna Direktavkastning är en passivt förvaltad svensk aktiefond som placerar i de 21 bolag som har högst direktavkastning bland de 60 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Fondens mål är att så nära som möjligt följa SIX Sweden Dividend 21 SRI Gross Index (SIXSEDIV21SRIGI). Bolagens direktavkastning viktas utifrån de senaste tre åren, där årets föreslagna utdelning viktas till 60 procent och de två föregående årens utdelningar viktas till 30 procent respektive 10 procent, varefter de 21 bolag med högst viktad direktavkastning väljs. I mars varje år görs en revidering av indexets (och fondens) aktieinnehav. Vid revideringstillfället ingår alla bolagen med lika vikt, vilka sedan förändras löpande beroende på respektive akties utveckling fram tills nästa årliga revidering.

Aktiespararna Småbolag Edge är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning mot hållbara svenska småbolag som kan påvisa tillväxt och lönsamhet. Fondens strategi består av två delar: en kvantitativ strategi och traditionell fundamental analys. I den kvantitativa delen väljer förvaltarna systematiskt ca 40-50 st bolag enligt objektiva kriterier eller så kallade ”faktorer” som är kopplade till bolagens lönsamhet, tillväxt och värdering. Den fundamentala delen baseras på fundamental analys där förvaltarna kan placera i sina 15-20 st starkaste bolagsidéer och även investera i exempelvis börsintroduktioner. Innehaven utvärderas därefter löpande.

Samarbeten

Cicero Fonder tycker att aktivt ägarskap är viktigt och låter därför Aktiespararna utöva rösträtt på bolagsstämmor i bolag där Ciceros Aktiespararfonder äger aktier. Under 2019 och 2020 har Aktiespararna bl a arbetat för Hållbarhetsfrågor för Ciceros räkning. Du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet under Hållbarhet.

Köpa Ciceros fonder

Ciceros fonder köper du enklast via Fondab.
Gå in på https://fondmarknaden.se/cicero/loggain.aspx för att köpa fonderna. Är du kund hos Fondab kan du även följa ditt innehav genom ett eget login.

Fondernas flytt från Aktieinvest Fondkommission till Fondab

Under 2020 flyttades de direktägande kunderna med fondinnehav i Aktiespararna Topp Sverige Hållbar från Aktieinvest Fondkommission till Fondab. Hos Fondab kan du följa ditt innehav och köpa och sälja våra fonder direkt via depån. Det är också möjligt att öppna ett ISK-konto och handla i Ciceros samtliga fonder.