Legal information

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Riktlinje för aktieägarengagemang

Cicero Fonders kontaktperson i ägarfrågor är Christer Sterndahlen.

Christer.Sterndahlen@cicerofonder.se
08-440 13 82
Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Riktlinje för aktieägarengagemang

Cicero Fonders kontaktperson i ägarfrågor är Christer Sterndahlen.

Christer.Sterndahlen@cicerofonder.se
08-440 13 82
Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Riktlinje för aktieägarengagemang

Cicero Fonders kontaktperson i ägarfrågor är Christer Sterndahlen.

Christer.Sterndahlen@cicerofonder.se
08-440 13 82